Σχέδια Βελτίωσης Αγροτών – Προκήρυξη πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Σχέδια Βελτίωσης Αγροτών – Προκήρυξη πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Για να δείτε την περίληψη της πρόσκλησης, πατήστε εδώ

Για να δείτε ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να δείτε την Υπουργική Απόφαση 13158/2017, που καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος, πατήστε εδώ

Οι αιτήσεις με τ’ απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την συμμετοχή στο πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης, υποβάλλονται πρώτα ηλεκτρονικά στον ιστότοπο www.ependyseis.gr και στη συνέχεια σε έντυπη μορφή στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς, μέχρι την 02 Απριλίου 2018 (02-04-2018).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Γεωπόνο του Δήμου, κ. Ανδρέα Δόσα (τηλ. 2467351327).

Leave a Reply

Your email address will not be published.