Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη με για την διαχείριση της λίμνης της Κασοριάς

Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη με για την διαχείριση της λίμνης της Κασοριάς

Συνάντηση εργασίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα 10/10/17 στις 11.30 π.μ. υπό το συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης των Ιωαννίνων και των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων της Π.Ε. Καστοριάς, καθώς και των εκπροσώπων των τοπικών φορέων που συμμετέχουν στην επιτροπή στήριξης στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Καστοριάς,

σχετικά με τη διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων  των ευτροφικών αστικών λιμνών

Στην εν λόγω συνάντηση εργασίας θα συμμετέχουν και οι αρμόδιοι πανεπιστημιακοί φορείς.

Leave a Reply

Your email address will not be published.