Συνάντηση Αγγελή με τον πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων

Συνάντηση Αγγελή με τον πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων

Ο Δήμαρχος Καστοριάς, κ. Ανέστης Αγγελής, συναντήθηκε στην Αθήνα με τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, κ. Κωνσταντίνο Βαρλαμίτη, όπου και διαπιστώθηκε η θετική ανταπόκριση του Δήμου , στις υποχρεώσεις του παρελθόντος . Ταυτόχρονα δε κατά τη συζήτηση τους αναλύθηκαν από τον Πρόεδρο οι δυνατότητες επενδυτικού ενδιαφέροντος, μέσω του Ταμείου που υπάρχουν για τις δράσεις του Δήμου.
Υπογράφησαν δε πράξεις συμβάσεων που αφορούν χρηματοδοτήσεις των παρακάτω:
1. την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα
2. την Αστική Αναζωογόννηση
3. την ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού

Leave a Reply

Your email address will not be published.