Πυροσβεστική Καστοριάς: Το τρίπτυχο για την αποτελεσματική δασοπροστασία

Ενημέρωση – Πρόληψη – Καταστολή

Η αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών βασίζεται στο τρίπτυχο ενημέρωση-πρόληψη-καταστολή που χαρακτηρίζει και την προτεραιότητα των δράσεων για την αποτελεσματική δασοπροστασία.

Βρισκόμαστε στην κορύφωση της αντιπυρικής περιόδου και οι πιθανότητες εκδήλωσης πυρκαγιάς στην ύπαιθρο είναι αυξημένες. Ιδιαίτερα οι παράγοντες που καθορίζουν την έναρξη και εξάπλωση μιας πυρκαγιάς θα αποκτούν τα στοιχεία εκείνα (ένταση ανέμων, σχετική υγρασία, κατάσταση βλάστησης) που θα ευνοούν σε μεγάλο βαθμό την έναρξη και καθορίζουν την πορεία εξέλιξης μιας πυρκαγιάς.

Το ΠΣ, διαθέτει τη δύναμη, τη θέληση, την οργάνωση, τη γνώση και τα αντανακλαστικά ώστε να αποτρέπει αποτελεσματικά εκδηλούμενες πυρκαγιές. Με ορθολογική διαχείριση αξιοποιεί στο έπακρο τις διαθέσιμες δυνάμεις του σε ανθρώπινο και μηχανολογικό εξοπλισμό, για να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση αγροτοδασικών πυρκαγιών και στον περιορισμό των καταστροφών. Λόγω γενικότερων κλιματικών αλλαγών, το ενδεχόμενο, αυξανόμενης έκτασης, έντασης και αριθμού των περιστατικών, ένεκα του πεπερασμένου μεγέθους του ΠΣ επιβάλλει την ιεράρχηση και αξιολόγηση των συμβάντων που αποσκοπεί κατ’ απόλυτη προτεραιότητα: στη διασφάλιση της ζωής κινδυνευόντων ανθρώπων και ζώων, προστασίας σημαντικών εγκαταστάσεων, περιουσιών και παραγωγικού δάσους. Αυτό καθιστά ως επιτακτική ανάγκη την εγρήγορση όλων των πολιτών διαδραματίζοντας έναν ενισχυτικό ρόλο στην προσπάθεια δασοπροστασίας και μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά σε αυτό καλύπτοντας τα κενά προστασίας.

Έτσι, είναι σημαντική η συμβολή τους, αφενός με την έγκαιρη αναγγελία εστιών πυρκαγιάς κι αφετέρου, με την αρχική προσβολή κατάσβεσης με πρόχειρα μέσα όπως μεγάλα χλωρά κλαδιά κ.λπ. εφόσον υπάρχει η δυνατότητα και χωρίς να εκτίθενται σε κίνδυνο.

Από τα στατιστικά στοιχεία, προκύπτει ότι η εκδήλωση πυρκαγιών οφείλεται σε αίτια ανθρωπογενή που σχετίζονται με διάφορες δραστηριότητες, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη αυξημένης εγρήγορσης και προσοχής απ’ όλους, κυρίως όταν πνέουν άνεμοι, ακόμα και μέτριας έντασης, που αποτελούν το κυρίαρχο στοιχείο εξέλιξης δασικής πυρκαγιάς. Έτσι πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες στην ύπαιθρο που εν δυνάμει προκαλούν πυρκαγιά, όπως η εκτέλεση θερμών εργασιών π.χ. ηλεκτροσυγκολλήσεις, κάπνισμα μελισσών και το άναμμα φωτιάς κυρίως για καύση φυτικών υλών αποψίλωσης ή κλαδέματος κ.λπ.

Ιδιαίτερα οι ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων εντός δασικών εκτάσεων και κυρίως ποιμνιοστασίων, οφείλουν εκ των προτέρων να προβαίνουν στην εκπόνηση ενός σχεδίου αντιμετώπισης τυχόν πυρκαγιάς και στη λήψη μέτρων περιορισμού και διακοπής της μετάδοσής της, ουσιαστικά απομακρύνοντας κάθε αναφλέξιμη ύλη περιμετρικά κι εντός της εγκατάστασης. Έτσι περιορίζεται η πιθανότητα εκκένωσης, που ούτως ή άλλως πρέπει να γίνεται οργανωμένα και σύμφωνα με τις υποδείξεις των δημοτικών αρχών και ΕΛ.ΑΣ.

Με μεγάλη θέληση και μικρή προσπάθεια μπορούμε να συνεισφέρουμε πολύτιμη βοήθεια στην προστασία των δασών για μια καλύτερη ποιότητα ζωής που διασφαλίζει την υγεία, αναψυχή κι αποτελεί ένδειξη του βαθμού πολιτισμού μας.

Αδιαφορία=πυρκαγιά=καταστροφή=αφανισμός

Περισσότερα στοιχεία και οδηγίες για την πρόληψη κι αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΣ fireservice.gr.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.