Πρόσκληση Δήμου Νεστορίου προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση Δήμου Νεστορίου προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

Ακολουθεί η πρόσκληση του Δήμου Νεστορίου προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου    & των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής:

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην Δημοτική Βιβλιοθήκη  στο Νεστόριο στις 5 Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 μ. ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής .

 

                              Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

 

 

Iωάννης Ελευθερίου

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.