Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Άργους Ορεστικού

Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Άργους Ορεστικού

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τριών μηνών απασχόλησης, τριών (3) ατόμων για την κάλυψη 2 κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Άργους Ορεστικού Νομού Καστοριάς.

3-theseis-ergasias-argos

Leave a Reply

Your email address will not be published.