Σε ποιες περιοχές μένουν οι πλουσιότεροι και οι φτωχότεροι Έλληνες – Που βρίσκεται η Δυτική Μακεδονία

Σε ποιες περιοχές μένουν οι πλουσιότεροι και οι φτωχότεροι Έλληνες – Που βρίσκεται η Δυτική Μακεδονία

Οι «πλουσιότεροι» Έλληνες είναι οι κάτοικοι της Αττικής, οι οποίοι κρατούν τα πρωτεία μεταξύ όλων των υπόλοιπων κατοίκων της χώρας, παρά την πολυετή ύφεση. Οι φτωχότεροι της χώρας είναι οι κάτοικοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ της τάξεως των 11.366 ευρώ.

Σύμφωνα με την «Ναυτεμπορική», με βάση τα στοιχεία του 2014, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην περιφέρεια Αττικής ανήλθε σε 22.377 ευρώ, σημειώνοντας πτώση της τάξεως του 0,7% συγκριτικά με το 2013 οπότε και είχε διαμορφωθεί σε 22.540 ευρώ.
Σε καμία άλλη περιφέρεια της χώρας δεν καταγράφεται ΑΕΠ υψηλότερο των 18.000 ευρώ, καθώς ο μέσος όρος της χώρας έχει πέσει πλέον στις 16.336 ευρώ (-0,8%).

H Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 1,9% στο σύνολο της χώρας, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στα 157,187 δισ. ευρώ έναντι 160,237 δισ. ευρώ το 2013. Η παραγωγή της μισής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (ποσοστό 48,3%) έγινε στην Αττική, ενώ ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία που παρήγαγε το 13,3% της ΑΠΑ.

Αναλυτικά, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία για το 2014, ανά περιφέρεια, διαμορφώθηκε ως εξής:

* Αττική: 75,971 δισ. ευρώ το 2014 έναντι 77,737 δισ. ευρώ το 2013 (μείωση 2,3%).
* Βόρειο Αιγαίο: 2,261 δισ. ευρώ έναντι 2,282 δισ. ευρώ το 2013 (μείωση 0,9%).
* Νότιο Αιγαίο: 5,294 δισ. ευρώ έναντι 5,307 δισ. ευρώ το 2013 (μείωση 0,2%).
* Κρήτη: 7,679 δισ. ευρώ το 2014 έναντι 7,597 δισ. ευρώ το 2013 (αύξηση 1,1%).
* Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: 6,098 δισ. ευρώ έναντι 6,213 δισ. ευρώ (μείωση 1,9%).
* Κεντρική Μακεδονία: 20,964 δισ. ευρώ έναντι 21,44 δισ. ευρώ το 2013 (μείωση 2,2%, ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό του εθνικού μέσου όρου που ήταν στο -1,9%).
* Δυτική Μακεδονία: 3,831 δισ. ευρώ έναντι 3,901 δισ. ευρώ το 2013 (μείωση 1,8%).
* Ήπειρος: 3,487 δισ. ευρώ έναντι 3,538 δισ. ευρώ το 2013 (μείωση 1,5%).
* Θεσσαλία: 7,953 δισ. ευρώ έναντι 8,04 δισ. ευρώ το 2013.
* Ιόνια νησιά: 2,716 δισ. ευρώ έναντι 2,72 δισ. ευρώ το 2013 (μείωση 0,2%).
* Δυτική Ελλάδα: 7,288 δισ. ευρώ έναντι 7,339 δισ. ευρώ το 2013.
* Στερεά Ελλάδα: 6,866 δισ. ευρώ έναντι 7,162 δισ. ευρώ το 2013 (-4,1%).
* Πελοπόννησος: 6,779 δισ. ευρώ έναντι 6,96 δισ. ευρώ το 2013 (μείωση 2,6%).

Σχετικά με τη συμμετοχή των περιφερειών στη δημιουργία της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, εκτός από την Αττική που έχει τη μερίδα του λέοντος με ποσοστό 48,3%, σημαντικό μερίδιο παρά την πτώση του 2014 διατηρεί και η Κεντρική Μακεδονία με ποσοστό 13,3%, ενώ ακολουθεί στην τρίτη θέση η Θεσσαλία με ποσοστό 5,1%.

Τη χαμηλότερη συμμετοχή στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία έχουν οι περιφέρειες του Βορείου Αιγαίου με ποσοστό 1,4% και των Ιονίων Νήσων με ποσοστό 1,7%.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μειώθηκε το 2014 κατά 0,8%, για να διαμορφωθεί σε 16.336 ευρώ έναντι 16.475 ευρώ το 2013 (μείωση 0,8%).

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανά περιφέρεια υπολογίστηκε για το 2014 ως εξής:

* Αττική: 22.377 ευρώ το 2014 έναντι 22.540 το 2013 (μείωση 0,7%).
* Βόρειο Αιγαίο: 12.919 ευρώ το 2014 έναντι 12.927 ευρώ το 2013 (μείωση 0,1%).
* Νότιο Αιγαίο: 17.899 ευρώ το 2014 έναντι 17.874 ευρώ το 2013 (αύξηση 0,1%).
* Κρήτη: 13.773 ευρώ το 2014 έναντι 13.584 ευρώ το 2013 (αύξηση 1,4%).
* Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: 11.366 ευρώ το 2013 έναντι 11.498 ευρώ το 2013 (μείωση 1,2%).
* Κεντρική Μακεδονία: 12.500 ευρώ το 2014 έναντι 12.669 ευρώ το 2013 (μείωση 1,3%).
* Δυτική Μακεδονία: 15.624 ευρώ το 2014 έναντι 15.707 ευρώ το 2013 (μείωση 0,5%).
* Ήπειρος: 11.606 ευρώ το 2014 έναντι 11.662 ευρώ το 2013 (μείωση 0,5%).
* Θεσσαλία: 12.237 ευρώ το 2014 έναντι 12.256 ευρώ το 2013 (μείωση 0,1%).
* Ιόνια νησιά: 14.826 ευρώ το 2014 έναντι 14.746 ευρώ το 2013 (αύξηση 0,5%).
* Δυτική Ελλάδα: 12.214 ευρώ το 2014 έναντι 12.166 ευρώ το 2013 (αύξηση 0,4%).
* Στερεά Ελλάδα: 13.917 ευρώ το 2014 έναντι 14.428 ευρώ το 2013 (μείωση 3,5%).
* Πελοπόννησος: 13.134 ευρώ το 2014 έναντι 13.390 ευρώ το 2013 (μείωση 1,9%).

economy365.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.