Ποιοι κλάδοι είναι οι «πρωταθλητές» στις μειωμένες αποδοχές

Ποιοι κλάδοι είναι οι «πρωταθλητές» στις μειωμένες αποδοχές

Από το 2010 έως το 2016 όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας παρουσίασαν μειώσεις μισθών που έφτασαν το 18,1% κατά μέσο όρο.

Αυτό προκύπτει από τα ευρήματα που καταγράφονται στην ενδιάμεση έκθεση για την ελληνική οικονομία, που παρουσίασε χθες το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ. Η οριζόντια μείωση μισθών, ως συνέπεια των πολιτικών λιτότητας όμως, ήταν σαφώς πιο έντονη στους κλάδους της εκπαίδευσης (-29,7%), της διασκέδασης (-29,6%) και του τουρισμού (-25%). Αντίθετα, οι κλάδοι με τις μικρότερες μειώσεις είναι εκείνες της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (-0,4%), της μεταφοράς και αποθήκευσης (-8,2%) και των ορυχείων (-10,2%).

Από τα υπόλοιπα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το ΙΝΕ ΓΣΕΕ προκύπτει ότι σημαντική μείωση μισθών κατέγραψαν οι κλάδοι της μεταποίησης (-17,8%), των κατασκευών (-19,8%) και του εμπορίου (-19,9%).

Πιο συγκεκριμένα, το 2010 ο μέσος μισθός στον κλάδο της εκπαίδευσης ήταν 895,39 ευρώ. Έξι χρόνια μετά, το 2016, ο μέσος μισθός έχει υποχωρήσει στα 629,67 ευρώ. Αντίστοιχα, ο κλάδος των τεχνών, της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας είχε υπολογιστεί το 2010 ότι έχει μέσο μισθό στα επίπεδα των 944,59 ευρώ. Το 2016 ο μισθός αυτός έχει υποχωρήσει στα 664,6 ευρώ. Οι δραστηριότητες των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης το 2010 είχαν μέσο μισθό 846,47 ευρώ, ενώ το 2016 υπολογίστηκε ο μισθός στα 634,85 ευρώ. Η μεταποίηση απέδιδε στους εργαζομένους στον κλάδο 1.017,11 ευρώ το μήνα, κατά μέσο όρο, το 2010. Έξι χρόνια μετά όμως ο μέσος μισθός στον κλάδο έχει υποχωρήσει στα 836,31 ευρώ. Αντίστοιχα, ο κλάδος των κατασκευών έφτασε το 2016 να έχει μέσο μισθό 773,18 ευρώ, όταν έξι χρόνια νωρίτερα ανερχόταν στα 964,08 ευρώ. Ο κλάδος του χονδρικού και του λιανικού εμπορίου και της επισκευής μηχανοκίνητων, αποδίδει μέσο μισθό το 2016 στα επίπεδα των 728,31 ευρώ. Το 2010 στον ίδιο κλάδο ο μέσος μισθός ήταν 909,53 ευρώ.

 Πηγή: dikaiologitika.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.