Πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, αποφοίτου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ και συγκεκριμένα σε θέματα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, για την κάλυψη των αναγκών του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2461052610-13

http://ageliesergasias.gr/wp-content/uploads/2013/05/ΒΕΧΟ7ΛΨ-0Ξ2-signed.pdf

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

ΒΕΧΟ7ΛΨ-0Ξ2-signed

[box_dark]ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ[/box_dark]

http://ageliesergasias.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published.