“Παρέμβαση της Μαρίας Αντωνίου σε Επιτροπή για τον Αγροδιατροφικό Τομέα με ειδική αναφορά στα Φασόλια Καστοριάς”

“Παρέμβαση της Μαρίας Αντωνίου σε Επιτροπή για τον Αγροδιατροφικό Τομέα με ειδική αναφορά στα Φασόλια Καστοριάς”

Με την παρουσία της Μαρίας Αντωνίου και θέματα ημερήσιας διάταξης την συμβολή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στην αξιοποίηση της Έρευνας στον αγροδιατροφικό τομέα συνεδρίασε την περασμένη εβδομάδα η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας.

Η Μαρία Αντωνίου στην τοποθέτησή της ανέφερε πως ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι της Ελλάδος που παρουσιάζει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως τα πλεονεκτήματά του, σημειώνοντας πως τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας έχουν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες σε ερευνητικό επίπεδο, προς αυτή την κατεύθυνση.

Ρωτώντας στη συνέχεια εάν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει εκπονήσει εθνική στρατηγική για την αξιοποίηση της Έρευνας στον αγροδιατροφικό τομέα και με ποια εργαλεία θα το κάνει αυτό, πρότεινε την διασύνδεση της Έρευνας και Καινοτομίας με την παραγωγική δραστηριότητα, με στόχο τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι ο αγροδιατροφικός τομέας μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει μία ασφαλή διέξοδο για τους νέους ανθρώπους στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στον πρωτογενή τομέα, για τη δημιουργία εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση να εκμεταλλευτούν τα εργαλεία ανάπτυξης που τους προσφέρονται, όπως του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και Καινοτομία ‘Ορίζοντας 2020’. Προγράμματα στα οποία η χώρα μας έχει μείνει πίσω και για τα οποία θα πρέπει το Υπουργείο σε συνεργασία με τις Περιφέρειες να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους με στοχευμένες δράσεις.

Η Μαρία Αντωνίου δεν παρέλειψε όμως να κάνει ειδική αναφορά και για τα δικά μας τοπικά προϊόντα και ειδικότερα τα Φασόλια Καστοριάς, για τα οποία όπως τόνισε θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο κομμάτι του ελέγχου, της πιστοποίησης και της ποιότητας με την ενεργοποίηση του ειδικού Ινστιτούτου Ιχνηλασιμότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να αποφευχθούν οι παράνομες ελληνοποιήσεις και οι ποσότητες παραγωγής που παραμένουν αδιάθετες παρά τις χαμηλές τους τιμές.

Leave a Reply

Your email address will not be published.