ΠΕ Καστοριάς: Σχολείο, οικογένειες και τοπική αυτοδιοίκηση διοργανώνουν δράσεις

ΠΕ Καστοριάς: Σχολείο, οικογένειες και τοπική αυτοδιοίκηση διοργανώνουν δράσεις

Κοινός στόχος της οικογένειας και του σχολείου είναι η ομαλή γνωστική, ψυχοσυναισθηματική  και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, η οποία   επιτυγχάνεται καλύτερα με την αγαστή συνεργασία σχολείου και οικογένειας. Στο πλαίσιο αυτό το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων και η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε) σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς,  τους Δήμους Καστοριάς & Άργους Ορεστικού  και τις Ενώσεις Γονέων Καστοριάς & Άργους Ορεστικού με την υποστήριξη ειδικών επιστημόνων ψυχικής υγείας που υπηρετούν σε δημόσιους φορείς της Καστοριάς, διοργανώνουν και υλοποιούν πλαίσιο δράσεων και εκδηλώσεων σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Α) ΟΜΑΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

Στις ομάδες γονέων συμμετέχουν 15-20 άτομα, σε ένα κύκλο 6-8 δίωρων συναντήσεων, όπου τα θέματα προσεγγίζονται με βιωματικές τεχνικές. Στόχος είναι να υποστηριχθούν οι γονείς στο ρόλο τους, να ενισχυθεί η επικοινωνία τους στην οικογένεια με την ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Για το διάστημα Μαρτίου-Μαΐου 2017 συγκροτήθηκαν και λειτουργούν οι παρακάτω ομάδες.

α/α ΟΜΑΔΑ ΓΟΝΕΩΝ ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΥΝ
1 1ο & 2ο & 7ο Δ.Σ Καστοριάς 7ο Δ.Σ Καστοριάς Κατερίνα Ζήζου &.

Μιχαέλα Μπλαμάντα, Ψυχολόγοι στο ΚΕΔΔΥ Καστοριάς

2 3ο Δ.Σ Καστοριάς 3ο Δ.Σ Καστοριάς Βασιλική Παπαναούμ,

Κοινωνική Λειτουργός, στο Κέντρο Πρόληψης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ»

3 3ο &4ο  Δ.Σ Άργους Ορεστικού 3ο Δ.Σ Άργους Ορεστικού Βασιλική Παπαναούμ, Κοινωνική Λειτουργός, στο Κέντρο Πρόληψης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ»
4 4ο Δ.Σ Καστοριάς 4ο Δ.Σ Καστοριάς Ειρήνη Χριστοφίδου, Ψυχολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς
5 5ο Δ.Σ Καστοριάς 5ο Δ.Σ Καστοριάς Μαρία Μουρατίδου,

Κοινωνική Λειτουργός, στο Κέντρο Πρόληψης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ»

6 9ο Δ.Σ Καστοριάς &10ο Δ.Σ Καστοριάς 10ο Δ.Σ Καστοριάς Μαρία Μουρατίδου,

Κοινωνική Λειτουργός, στο Κέντρο Πρόληψης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ»

 

Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά τις Ψυχολόγους και τις Κοινωνικούς Λειτουργούς που συντονίζουν τις ομάδες γονέων, καθώς επίσης και τους φορείς στους οποίους υπηρετούν (Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, Κέντρο Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης- ΚΕΔΔΥ, Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων  και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας- ΔΙΕΞΟΔΟΣ,) για την ανταπόκριση και  την εθελοντική  συμμετοχή τους στις δράσεις μας.

 

Β) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις, ανοιχτές για το κοινό (γονείς, εκπαιδευτικοί κ.λπ.) με θέματα που αφορούν στην  παιδαγωγική και  διοικητική διάσταση της εκπαίδευσης, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

α/α ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΧΩΡΟΣ
1 «Μαθησιακές Δυσκολίες ή αδιαφορία και τεμπελιά;

Μύθοι και πραγματικότητα»

Αλίκη Καζταρίδου,

Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Καστοριάς

5-4-2017 18:00-20:00 4ο Δ.Σ Καστοριάς
2. α) «Γονείς και σχολείο: Η σχολική κοινότητα που διδάσκει ή (και) που δημιουργεί ;»

 

β)«Θέματα διοίκησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

Έλενα Ζυγούρη,

Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Καστοριάς

 

 

 

Γεώργιος Μασλάρης, Δ/ντής Π.Ε Καστοριάς

17-5-2017 18:00-20:00 10ο Δ.Σ Καστοριάς
3 «Γονείς και σχολείο: Η σχολική κοινότητα που διδάσκει ή (και) που δημιουργεί ;»

 

 

Έλενα Ζυγούρη,

Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Καστοριάς

 

22-5-2017 18:00-20:00 Δ.Σ Χιλιοδένδρου
4 α)«Μαθησιακές Δυσκολίες ή αδιαφορία και τεμπελιά;

Μύθοι και πραγματικότητα»

 

β)«Θέματα διοίκησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

Αλίκη Καζταρίδου

Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Καστοριάς

 

 

 

Γεώργιος Μασλάρης, Δ/ντής Π.Ε Καστοριάς

24-5-2017 18:00-20:00 1ο Δ.Σ Μανιάκων

 

Οι Σχολικές Σύμβουλοι Π.Ε Καστοριάς                                       Ο Δ/ντής Εκπ/σης Π.Ε Καστοριάς

Ζυγούρη Έλενα                                                                                     Μασλάρης Γεώργιος

Καζταρίδου Αλίκη

Leave a Reply

Your email address will not be published.