ΠΕ Καστοριάς: Θέση εργασίας προσωπικού Τεχνολογικής εκπαίδευσης

ΠΕ Καστοριάς: Θέση εργασίας προσωπικού Τεχνολογικής εκπαίδευσης

Σας γνωρίζουμε οτι Δημοσιεύτηκε το Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 36/25-10-2017) στο οποίο δημοσιεύτηκε η υπ ́αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/ 630 /οικ.35199 /20-10-2017 (ΑΔΑ:712Μ465ΧΘΨ-0Ψ1) απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την πλήρωση διακοσίων είκοσι (220) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) των κλάδων Εφοριακών, Τελωνειακών και Δημοσιονομικών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. με την  υπ’ αριθ. 8/1997 προκήρυξη.

 

Υπάρχουν θέσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

1 θέση στην Π.Ε. Καστοριάς

Δείτε εδώ την προκήρυξη:

prokirixi asep 1eg 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.