‘Οργιάζει’ η αδήλωτη εργασία στις τουριστικές επιχειρήσεις

‘Οργιάζει’ η αδήλωτη εργασία στις τουριστικές επιχειρήσεις

Κλιμάκια Επιθεωρητών και Ειδικών Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε. σαρώνουν τις τουριστικές περιοχές. Τι έδειξαν οι έλεγχοι.

Leave a Reply

Your email address will not be published.