Ολοκλήρωση έργου διευθέτησης της κοίτης του ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή του Καλοχωρίου από την Π.Ε. Καστοριάς

Ολοκλήρωση έργου διευθέτησης της κοίτης του ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή του Καλοχωρίου από την Π.Ε. Καστοριάς

Την περιοχή του Καλοχωρίου  επισκέφτηκε την Δευτέρα 24 Ιουλίου  2017 ο Αντιπεριφερειάχρης Καστοριάς Σωτήρης Αδαμόπουλος προκειμένου να δει από κοντά το αποτέλεσμα των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών και της σταθεροποίησης της κοίτης του ποταμού Αλιάκμονα που έγιναν στην περιοχή.  Στόχος των εργασιών είναι η προστασία των έργων ύδρευσης και άρδευσης που εξυπηρετούν τους οικισμούς Καλοχωρίου και Τσάκωνης και η αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στις παρακείμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις.

Το έργο ήταν προϋπολογισμού 2.600.000€, χρηματοδοτήθηκε  από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και αφορούσε τη διαπλάτυνση και εκβάθυνση της κοίτης του ποταμού καθώς και τη διαμόρφωση – ενίσχυση των πρανών εκατέρωθεν, σε μήκος περίπου 3.495m.

Επίσης περιλάμνβανε τη χάραξη και τη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) με βασικό κριτήριο τη βέλτιστη αντιπλημμυρική λειτουργία του ποταμού. Σχετικά με τη διαμόρφωση της τυπικής διατομής στο τμήμα αυτό  του ποταμού, επιλέχθηκε η εφαρμογή τραπεζοειδούς διατομής με πλάτος πυθμένα κοίτης 90,00m και διαμόρφωση παρόχθιων αναχωμάτων ύψους 3,50m και τοπικά σε τμήματα κλίση των πρανών. Παράλληλα σε διάφορα σημεία έγινε επένδυση των πρανών των αναχωμάτων με συρματοκιβώτια.

Leave a Reply

Your email address will not be published.