Οκτώ θέσεις εργασίας για το πανηγύρι Άργους Ορεστικού (προκήρυξη)

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως δύο μηνών απασχόλησης, 8 ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου.

Η ανακοίνωση

Leave a Reply

Your email address will not be published.