Νέα Ενημέρωση για πίνακες αναπληρωτών και αιτήσεις (Χρονοδιάγραμμα)

Νέα Ενημέρωση για πίνακες αναπληρωτών και αιτήσεις (Χρονοδιάγραμμα)

Άμεσα ανακοινώνονται οι πίνακες αναπληρωτών

O Πανελλήνιες Σύλλογος Αναπληρωτών Δασκάλων  (ΠΑΣΑΔ) ενημέρωσε σχετικά με την Πρωτοβάθμια πως αναμένεται μια τελευταία απόφαση με μικροδιορθώσεις και άμεσα θα αναρτηθούν οι πίνακες αναπληρωτών. Το Υπουργείο  βέβαια όπως τονίζει ο ΠΑΣΑΔ προσδιορίζει αυτό το διάστημα από την Παρασκευή έως και τις 20 Αυγούστου ώστε να δοθούν όλοι οι πίνακες ταυτόχρονα.

Σχετικά με τις αιτήσεις ο Σύλλογος τονίζει πως το διάστημα που θα γίνουν θα καθοριστεί από το πότε θα βγουν οι δεύτερες αποσπάσεις των μόνιμων. Σε περίπτωση που αυτές πάνε προς τα τέλη Αυγούστου, η προκήρυξη θα βγει με ημερομηνίες τέτοιες που να καλύπτουν, έστω και την τελευταία μέρα, την ανακοίνωση των αποσπάσεων.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.