Μια θέση εργασίας σε γουνοποιητική επιχείρηση

Μια θέση εργασίας σε γουνοποιητική επιχείρηση

Επιχείρηση (εργοστάσιο) γουναρικών στη Ρωσία αναζητά σχεδιαστή Πατρόν με γνώσεις σχεδιασμού πατρόν σε Η/Υ
Προσέρεται πρόσκληση βίζας, διαμέρισμα, τροφή, εισιτήρια. Καλός μισθός, με διάρκεια 3 – 4 μήνες

Πληροφορίες στο email:  danielfurs_aleks@mail.ru

Leave a Reply

Your email address will not be published.