Μεταφορά των παλαιών οχημάτων του Δήμου

Μεταφορά των παλαιών οχημάτων του Δήμου

Με ανακοίνωση της η Μαλαματή Αντωνίου ενημέρωσε για την μεταφορά των παλαιών οχημάτων του δήμου από περιοχή στο Μανιάκοι:

Με την μεταφορά των παλιών αυτοκινήτων της υπηρεσιας μας σήμερα τελειώνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και η απόσυρση τους

Leave a Reply

Your email address will not be published.