Λύσεις Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στα s/m Κρητικός με την φροντίδα Υπέρ Γρηγοριάδης

Λύσεις Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στα s/m Κρητικός με την φροντίδα Υπέρ Γρηγοριάδης

Τα Super Market Κρητικός με τη φροντίδα Γρηγοριάδη, προχώρησαν στη σύνδεση με το δίκτυο της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της Retail@Link

Στην υλοποίηση των λύσεων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της Retail@Link(μέλος του ομίλου Entersoft), προχώρησαν τα Super Market Κρητικός με τη φροντίδα Γρηγοριάδη, με σκοπό την αυτοματοποίηση της αποστολής και καταχώρησης ηλεκτρονικών παραστατικών με τους  προμηθευτές τους.

Τα Super Market Κρητικός με την φροντίδα Γρηγοριάδη συνδέθηκαν στην ευρεία & διαρκώς αναπτυσσόμενη e-Invoicing ηλεκτρονική κοινότητα της Retail@Link, που αριθμεί >50.000 μέλη/επιχειρήσεις, με στόχο την αυτοματοποιημένη καταχώρηση & αρχειοθέτηση των παραστατικών που παραλαμβάνει απευθείας στο ERP σύστημα, με άμεσο αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων & λαθών καθώς και την κατακόρυφη μείωση των χειροκίνητων διαδικασιών. Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία υιοθέτησε τη λύση R@L e-Invoicing EDI, με στόχο την άμεση διασύνδεση με τους προμηθευτές της, ανεξάρτητα από τα υπάρχοντα ετερογενή πληροφοριακά συστήματα που διαθέτουν, τα οποία δεν χρειάζονται καμία ανάγκη ή απαίτηση προσαρμογής ή αλλαγή υποδομής.

Τα Super Μarket Γρηγοριάδη είναι μία οικογενειακή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο του λιανικού εμπορίου από το 1989, ενώ σήμερα κατέχει το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων Super Markets στην Δυτική Μακεδονία. Εξαρχής, ο στόχος είναι να γίνει «Η δύναμη του Έλληνα καταναλωτή», συμβάλλοντας στην πράξη στη βελτίωση της καθημερινότητάς του, ενώ ταυτόχρονα ενισχύονται τις στρατηγικές συμμαχίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με στόχο την καλύτερη διακίνηση των προϊόντων  αλλά και την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής.

Η συνεργασία με τη Retail@Link έχει ως στόχο την υποστήριξη & ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων των Super Market Κρητικός με τη φροντίδα Γρηγοριάδη με τους προμηθευτές, μέσα από ένα ασφαλές digital περιβάλλον ανταλλαγής δεδομένων που εξασφαλίζει ταχύτερη συνεργασία,  αυξημένη ορατότητα και αμφίδρομα οφέλη που αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, αφού μία μοναδική σύνδεση με τον κόμβο της Retail@Link, εξασφαλίζει άμεση διασύνδεση με όλες τις επιχειρήσεις που εξυπηρετεί ο ηλεκτρονικός κόμβος του παρόχου (B2B Hub).

 

businessnews.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.