Κατάθεση ερώτησης για τον παγετό από Μ. Αντωνίου

Κατάθεση ερώτησης για τον παγετό από Μ. Αντωνίου

Με νέα Ερώτηση που κατέθεσε στην Βουλή, προς τον αρμόδιο Υπουργό, πριν από λίγο, επανέρχεται η Μαρία Αντωνίου στο μείζον ζήτημα της εκτίμησης από τα κλιμάκια του ΕΛ.Γ.Α των ζημιών που υπέστησαν οι παραγωγοί στην περιοχή της Καστοριάς από τον παγετό της περυσινής και της φετινής χρονιάς και της καταβολής των αντίστοιχων αποζημιώσεων.

Η Μαρία Αντωνίου αφού υπενθυμίζει ότι για το ίδιο θέμα κατέθεσε στο πρόσφατο παρελθόν δύο ακόμη Ερωτήσεις, επισημαίνει τις τεράστιες καθυστερήσεις που παρατηρούνται κάτι που επηρεάζει αρνητικότατα την παραγωγικότητα και της επόμενης περιόδου, η μείωση της οποίας δεν μπορεί να οφείλεται κάθε χρόνο στην ακαρπία.

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

 

Προς: Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελο Αποστόλου

 

Θέμα: «Ανάγκη για άμεση ολοκλήρωση των εκτιμήσεων των ζημιών και καταβολή των αποζημιώσεων στους παραγωγούς του Νομού Καστοριάς για το φετινό παγετό»

Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια των με αρ. πρ. 8339/19-9-2016 και 5177/25-4-2017 Ερωτήσεων μου επανέρχομαι στο μείζον ζήτημα της εκτίμησης από τα κλιμάκια του ΕΛ.Γ.Α των ζημιών που υπέστησαν οι παραγωγοί στην περιοχή της Καστοριάς από τον παγετό της περυσινής και της φετινής χρονιάς και της καταβολής των αντίστοιχων αποζημιώσεων.

Ήδη, με τις δύο ως άνω Ερωτήσεις μου, σας είχα επισημάνει τις τεράστιες καθυστερήσεις που παρατηρούνται τόσο στην εκτίμηση των ζημιών του παγετού του Απριλίου 2016, οι οποίες άρχισαν να πραγματοποιούνται μετά από 5 ολόκληρους μήνες, με άμεσο κίνδυνο κάποιες εξ’ αυτών να είναι αδύνατο να εκτιμηθούν λόγω παρέλευσης του κρίσιμου διαστήματος εκτίμησης, όσο και στην έκδοση των σχετικών πορισμάτων.

Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω, σας αναφέρω ενδεικτικά το από 12-4-2017 αποτέλεσμα των δειγματοληπτικών εκτιμήσεων που πραγματοποίησε ο ΕΛ.Γ.Α. για τις ζημιές στις καλλιέργειες μηλιάς του Τοιχιού Καστοριάς από τον παγετό της περυσινής χρονιάς. Σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο οι εκτιμήσεις των ζημιών πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα 12-16 Σεπτεμβρίου 2016, πέντε δηλαδή μήνες από τον παγετό της 27ης Απριλίου 2016, συνεπώς με άμεσο κίνδυνο κάποιες εξ’ αυτών να είναι αδύνατο να εκτιμηθούν λόγω παρέλευσης του κρίσιμου διαστήματος εκτίμησης και ήταν μάλιστα δειγματοληπτικές και όχι επί του συνόλου των ζημιών που είχαν αναγγελθεί. Το εν λόγω πόρισμα καταλήγει στο ότι τα ποσοστά ζημίας που εκτιμήθηκαν δεν είναι αποζημιώσιμα καθώς και στο ότι η μειωμένη παραγωγή οφείλεται σε αίτια μη καλυπτόμενα από τον κανονισμό ασφάλισης φυτικής παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α., όπως η ακαρπία και οι ζημιές σε προανθικό στάδιο.

Επειδή σύμφωνα με την υπ. αρ. 307/17-5-2017 Απάντηση σας οι εκτιμήσεις των ζημιών του παγετού της φετινής χρονιάς πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα.

Επειδή  έχουν ήδη παρέλθει τρεις μήνες από τον  παγετό του Απριλίου του 2017 και δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα οι εκτιμήσεις των ζημιών ούτε φυσικά έχουν εκδοθεί τα σχετικά πορίσματα.

Επειδή οι καθυστερήσεις στη διαδικασία των εκτιμήσεων θέτει σε κίνδυνο την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων τους.

Επειδή οι καθυστερήσεις στις εκτιμήσεις των ζημιών και την καταβολή των αποζημιώσεων επηρεάζει αρνητικότατα την παραγωγικότητα και της επόμενης περιόδου, η μείωση της οποίας δεν μπορεί να οφείλεται κάθε χρόνο στην ακαρπία.

Κατόπιν όλων αυτών ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

 

  1. Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των εκτιμήσεων των ζημιών που υπέστησαν οι παραγωγοί του Νομού Καστοριάς από τον παγετό του Απριλίου 2017, η έκδοση των σχετικών πορισμάτων και η καταβολή των αντίστοιχων αποζημιώσεων;

 

  1. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβείτε προκειμένου να μην επαναληφθούν οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στις εκτιμήσεις των ζημιών της περυσινής χρονιάς, η εγκυρότητα των οποίων τίθεται ακριβώς γι’ αυτόν το λόγο υπό αμφισβήτηση;

 

    Η Ερωτώσα Βουλευτής

Μαρία Αντωνίου

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.