Καστοριά: 20 θέσεις ΔΕ Γενικών Καθηκόντων Σχολείων και 2 θέσεις ΔΕ Σχολικών Βοηθών

Καστοριά: 20 θέσεις ΔΕ Γενικών Καθηκόντων Σχολείων και 2 θέσεις ΔΕ Σχολικών Βοηθών

Εκδόθηκε προκήρυξη του ΟΑΕΔ (24/1/2017) για την νέα Κοινωφελή Εργασία (προσλήψεις με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας), σε 274 Δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου Καστοριάς, με 22 συνολικά διατιθέμενες θέσεις εργασίας.

Οι θέσεις αυτές αφορούν αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικότερα, προκηρύχθηκαν  20 θέσεις ΔΕ Γενικών Καθηκόντων Σχολείων και 2 θέσεις ΔΕ Σχολικών Βοηθών.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr/), με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 3/2/2017 και ώρα 12.00μ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.