Καστοριά: Σήμερα δημοτικό συμβούλιο για τον προϋπολογισμό του 2017

Καστοριά: Σήμερα δημοτικό συμβούλιο για τον προϋπολογισμό του 2017

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 18:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) για ειδική συνεδρίαση και σύσκεψη, με θέμα:

«Ψήφιση προϋπολογισμού – στοχοθεσίας του Δήμου Καστοριάς οικον. έτους 2017» (σχετική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γεώργιος  Παπαδόπουλος

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32η

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 19:15, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.           Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.           Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» του Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Εισήγηση Δημάρχου
3.           Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων 2016 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
4.           Έγκριση ετήσιου Σχεδίου δράσης 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου
5.           Έγκριση Προϋπολογισμού – Στοχοθεσίας διαχειριστικού έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου
6.           Έγκριση Προϋπολογισμού – Στοχοθεσίας διαχειριστικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου
7.           Έγκριση ετήσιου Σχεδίου δράσης 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς «Δημήτριος Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη». Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου
8.           Έγκριση προϋπολογισμού – στοχοθεσίας διαχειριστικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς «Δημήτριος Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου
9.           Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Δήμου Καστοριάς  «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε. Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου
10.       Ορισμός υπολόγου έργων ΕΣΠΑ. Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γεώργιος  Παπαδόπουλος

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 33η

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

«Αποδέσμευση και Ανατροπή Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2016»

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γεώργιος  Παπαδόπουλος

Leave a Reply

Your email address will not be published.