Καστοριά: Η κατάρρευση του αρχοντικού Παπαχρήστου συμπαρασύρει;

Καστοριά: Η κατάρρευση του αρχοντικού Παπαχρήστου συμπαρασύρει;

Απίστευτο κι όμως αληθινό! Εργολάβοι που κατέθεσαν προσφορές απευθείας ανάληψης εργασιών αναστήλωσης επικινδύνως ετοιμόρροπου αρχοντικού στην Καστοριά, με ποσοστό 2% & 3% έκπτωση, οι ίδιοι εργολάβοι λίγα 24ωρα αργότερα, σε νέα κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καστοριάς, θεώρησαν σκόπιμο να αναθεωρήσουν (εις βάρος τους!) και μετά προφορική διαπραγμάτευση να αυξήσουν το ποσοστό έκπτωσης σε 18% και 20% αντίστοιχα (!).

Τα τραγελαφικά αυτοδιοικητικά τερτίπια συμβαίνουν στην ακριτική πόλη της Δυτικής Μακεδονίας, συγκεκριμένα στον Δήμο Καστοριάς, όπου ενώ έχει προϋπολογισθεί δαπάνη στο ετήσιο πρόγραμμα έτους 2017 ξαφνικά αιρετοί της Διοίκησης αλλά και στελέχη του οικείου Δήμου, θεώρησαν πως προέκυψε κατεπείγον για το θέμα που οι ίδιοι είχαν δρομολογήσει μήνες πριν, ως ζήτημα ρουτίνας… Από την αμφιλεγόμενη διαδικασία «διασώθηκαν» οι αποχωρούντες Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι της μειοψηφίας.

Στις επαναλαμβανόμενες «έκτακτες» συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καστοριάς «μήλο της έριδος» υπήρξε το μισογκρεμισμένο εδώ και μια 10ετία αρχοντικό της πόλης, συγκεκριμένα εκείνο της οικογένειας Παπαχρήστου, το οποίο κάποτε προορίζονταν να συντηρηθεί και να φιλοξενήσει τη βιβλιοθήκη και πολιτιστικές δράσεις. Είναι ένα ακόμη «θύμα» αργοπορίας (αν)αρμοδίων, με δεδομένο ότι στην Καστοριά από τα εκατοντάδες διατηρητέα πανέμορφα αρχοντικά που υπήρχαν, ελάχιστα έχουν παραμείνει να δεσπόζουν στη λιμνούπολη! Τα περισσότερα μετατράπηκαν σε άμορφες μάζες μπάζων «δείχνοντας» τους υπεύθυνους…

Για το νόμιμο ή ηθικό μέρος της υπόθεσης θα επιληφθούν αφενός οι αρμόδιες αρχές και αφετέρου οι πολίτες που γνωρίζουν πλέον πρόσωπα και πράγματα και είναι εκείνοι που θα δώσουν την τελική απάντηση, σε όλα και σε όλους που «παίζουν» την τύχη του τόπου σε …εργολαβικά και μη παιχνίδια! Από την πλευρά του ο Σύλλογος Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Καστοριάς, με θέμα «αίτηση αναίρεσης όρων δημοπράτησης του έργου, εργασίες μερικής καθαίρεσης αρχοντικού Παπαχρήστου» εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΠΕΔΕ Καστοριάς, επιθυμούμε την άριστη συνεργασία ανάμεσα στα μέλη μας και στο Δήμο Καστοριάς. Η άριστη συνεργασία συνεπάγεται ρητή εφαρμογή των νόμων από την αναθέτουσα αρχή και καλότεχνη και έγκαιρη εκτέλεση των έργων από την πλευρά των μελών μας.

Μετά από τη δημοσίευση του πρακτικού της 11ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής γνωστοποιήθηκε η πρόθεση του Δήμου Καστοριάς να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για την εκτέλεση του έργου «εργασίες μερικής καθαίρεσης αρχοντικού Παπαχρήστου» προϋπολογισμού 20.000 ευρώ, με το άρθρο 32 παρ. 2γ αυτού, του Ν. 4412/2016. Εκφράζουμε τις αντιρρήσεις μας στο κατεπείγον της ανάθεσης για τους εξής λόγους:

– Η μη τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοιχτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση οφείλονται σε «απρόβλεπτα» γεγονότα.

– Πως είναι δυνατόν να είναι απρόβλεπτο ένα γεγονός που προβλέφθηκε στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2017.

– Πως είναι δυνατόν να θεωρείται απρόβλεπτο γεγονός οι λιγοστές βροχοπτώσεις στην πόλη της Καστοριάς.

– Πως είναι δυνατόν η καθυστέρηση των διαδικασιών δημοπράτησης να μην είναι δική τους ευθύνη.

– Πως είναι δυνατόν τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν για τη μη κατάρρευση του κτιρίου να μη επαρκούν για τις συνήθεις βροχοπτώσεις.

Ζητούμε να αρθεί η ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία δημοσιότητας και διαφάνειας για τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων συμμετεχόντων, προς όφελος των δημοτών του Δήμου Καστοριάς.

Επισημαίνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς δεν έχει προβεί σε δημοπρατήσεις από την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 (8.8.2016) για μικρά και μεγάλα έργα, παρόλο που άλλες αναθέτουσες αρχές προχωρούν σε συνεχείς δημοπρατήσεις έργων».

 

http://dimotikanea.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published.