Καστοριά: Ενημέρωση σχετικά με την καταγραφή αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου-λαϊκών αγορών

Καστοριά: Ενημέρωση σχετικά με την καταγραφή αδειούχων πωλητών  υπαίθριου εμπορίου-λαϊκών αγορών

Στα πλαίσια εφαρμογής της προετοιμασίας των υπηρεσιών των Δήμων και Περιφερειών για την ηλεκτρονική καταγραφή των αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου-λαϊκών αγορών,καταθέτουμε  την κατάσταση των φυσικών φακέλων των αδειών που βρίσκονται στην κατοχή μας και έχουν καταχωριστεί στο σύστημα.

Ενημερώνουμε επίσης τους ενδιαφερόμενους αδειούχους  ότι μπορούν με δήλωσή τους να αιτηθούν τη μεταφορά του φακέλου τους σε διαφορετικό Δήμο, στην περίπτωση που έχει υπάρξει μεταβολή στη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους.

 

                                    Η Πρϊσταμένη

                  Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Στεφανή

ΠΕ1/Α Διοικητικός

  

Leave a Reply

Your email address will not be published.