Κανονισμός Λειτουργίας της παραδοσιακής εμποροπανηγύρεως “Νυφοπάζαρο” της Δ.Κ. Καστοριάς

Κανονισμός Λειτουργίας της παραδοσιακής εμποροπανηγύρεως “Νυφοπάζαρο” της Δ.Κ. Καστοριάς

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για το θέμα που αφορά στην έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας της παραδοσιακής εμποροπανηγύρεως «Νυφοπάζαρο» της Δημοτικής Κοινότητας Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς.

Αποστολή παρατηρήσεων ή προτάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: provia@kastoria.gov.gr  ή στο fax: 24670 24711 (Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηλ. 2467351163), μέχρι την Τετάρτη, 24/01/2018 και ώρα 12:00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.