Ι. Τσακιρίδης: αίτημα προς Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς

Ι. Τσακιρίδης: αίτημα προς Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς

Σε αίτημα ακύρωσης της ανακοίνωσης του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς προχώρησε ο Ιωάννης Τσακιρίδης. Η ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 αφορά τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου.  Ο Ι. Τσακιρίδης στο αίτημα του υποστηρίζει ότι η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε με προδιαγραφές προσόντων χωρίς την έγκριση του ΔΣ και με την απουσία κοινωνικών κριτηρίων εντοπιότητας στη διαδικασία πρόσληψης.

img219 img220 img221

Leave a Reply

Your email address will not be published.