Θέση εργασίας στην εταιρία ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

Θέση εργασίας στην εταιρία ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

H εταιρία Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. αναζητεί για συνεργασία με έδρα τον Ασπρόπυργο:

Trade Marketing Manager

Ο/Η ιδανικός-ή υποψήφιος-α θα πρέπει να έχει εμπειρία σε τμήμα marketing πολυεθνικής ή μεγάλης ελληνικής εμπορικής εταιρίας, γνώσεις business plan και budgeting, ανάπτυξης νέων προϊόντων και διαχείρισης εμπορικής πολιτικής. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζει από στρατηγικές merchandising, καθώς και από promotional plans.

Θα αναφέρεται στην εμπορικήδιευθύντρια και θα υποστηρίζει όλες τις ενέργειες της εμπορικής διεύθυνσης σε marketingκαι sales.

Καθήκοντα:

 • Συμμετοχή στην υλοποίηση της στρατηγικής marketing της εταιρίας με κύριο στόχο την αύξηση των πωλήσεων και του μεριδίου αγοράς
 • Συμμετοχή στη διαμόρφωση εμπορικής πολιτικής
 • Συνεχόμενη έρευνα αγοράς και παρακολούθηση των στατιστικών στοιχείων
 • Δημιουργία αποτελεσματικών ενεργειών προώθησης των προϊόντων της εταιρίας, υποστήριξη του μοντέλου πωλήσεων και παροχή συνεχούς εκπαίδευσης στους πωλητές/merchandisers.
 • Έλεγχος και follow up των ενεργειών marketing και πωλήσεων και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αυτών (pre and post evaluation)
 • Συλλογή και ανάλυση στοιχείων για νέα προϊόντα και τιμολογιακές πολιτικές σε σχέση με τον ανταγωνισμό
 • Κατάθεση προτάσεων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή/και την εξέλιξη των υπαρχόντων σε συνεργασία με άλλα τμήματα της εταιρίας
 • Συμμετοχή στο marketing budget

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. με κατεύθυνση το marketing ή τη διοίκηση επιχειρήσεων
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 5 τουλάχιστον ετών σε ανάλογη θέση
 • Γνώσεις στρατηγικών digital marketing
 • Άριστη γνώση της αγγλικήςγλώσσας
 • Άριστη γνώση MS Office και περιβάλλοντος ERP
 • Οργανωτικές ικανότητες και αναλυτική σκέψη
 • Υπευθυνότητα, έμφαση στο αποτέλεσμα
 • Άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
 • Πνεύμα ομαδικότητας, συνεργασίας
 • Ικανότητα εργασίας βάσει αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων
 • Στρατηγική και δημιουργική σκέψη

Παροχές:

 • Πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων
 • Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
 • Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: Email : hr@nitsiakos.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.