Η τοποθέτηση της Μαρίας Αντωνίου σε Επιτροπή της Βουλής

Η τοποθέτηση της Μαρίας Αντωνίου σε Επιτροπή της Βουλής

Οι κινητές επικοινωνίες και η κινητή ευρυζωνικότητα ως μοχλοί οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, ήταν το θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Μαρίας Αντωνίου, η οποία είναι Μέλος της.

Στην παρέμβασή της η Μαρία Αντωνίου ανέφερε πως τα δίκτυα κινητών τηλεπικοινωνιών και εκσυγχρονίζονται και δημιουργούν ευκαιρίες ανάπτυξης και κυρίως αλλάζουνε τον τρόπο ζωής μας, ενώ αποτελούν βασικό πυλώνα στο αναπτυξιακό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αριθμοί όμως και τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν δυστυχώς ότι και στον τομέα αυτό η Ελλάδα υπολείπεται του μέσου όρου των υπόλοιπων χωρών της Ευρώπης, ενώ το οξύμωρο της υπόθεσης είναι ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους τροφοδότες επιστημόνων και μηχανικών στη ψηφιακή τεχνολογία.

Η Μαρία Αντωνίου σημείωσε στη συνέχεια πως για τη Νέα Δημοκρατία ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι πρωτίστως θέμα επιβίωσης της χώρας και δευτερευόντως θέμα ανάπτυξης. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να συγκλίνει ψηφιακά και να πλησιάσει τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών. Όσο καθυστερούμε χάνουμε ευκαιρίες. Προϋπόθεση για την σύγκληση ατή και η εθνική στρατηγική ψηφιακής ανάπτυξης και η απλοποίηση εφαρμογής ενός ρυθμιστικού πλαισίου που θα επιταχύνει τις εξελίξεις αλλά και η άρση των στρεβλώσεων.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της τόνισε ότι το ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε στα  πανεπιστήμια είναι καλό αρκεί να το αφήσουμε να λειτουργήσει. Να μην έχουμε φαινόμενα βίας, που συνηθίζονται στα ακαδημαϊκά ιδρύματα τον τελευταίο καιρό και να αφήσουμε τους ακαδημαϊκούς απερίσπαστους στο έργο τους.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.