Η τοποθέτηση της Μαρίας Αντωνίου σε Επιτροπή της Βουλής για την παραγωγή του Φαρμάκου στην Ελλάδα ως πεδίο Έρευνας και Καινοτομίας

Η τοποθέτηση της Μαρίας Αντωνίου σε Επιτροπή της Βουλής για την παραγωγή του Φαρμάκου στην Ελλάδα ως πεδίο Έρευνας και Καινοτομίας

Η παραγωγή του Φαρμάκου στην Ελλάδα ως πεδίο Έρευνας και Καινοτομίας ήταν το θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Μαρίας Αντωνίου, η οποία είναι Μέλος της.

Τα κύρια σημεία της ομιλίας της:

Η κλινική έρευνα στην Ελλάδα αποτελεί μία από τις κύριες δραστηριότητες της φαρμακοβιομηχανίας, αλλά και μία από τις πλέον παραγωγικές επενδύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία για την πραγματική οικονομία της χώρας. Οι επιδόσεις της χώρας όμως είναι εξαιρετικά χαμηλές. Η τεράστια αυτή υστέρηση γίνεται αντιληπτή, όταν μελετήσει κανείς προσεκτικά τα στοιχεία, τους αριθμούς και το τι γίνεται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Κύριοι λόγοι, η γραφειοκρατία, η πολυπλοκότητα των κλινικών δοκιμών, το μη ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, που είναι ασταθές και απρόβλεπτο, η αποσπασματικότητα και πολυπλοκότητα του θεσμικού και νομικού πλαισίου.

Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις να αυξήσουν τις επενδύσεις στον τομέα έρευνας για να αξιοποιηθεί το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας που είναι το εξειδικευμένο προσωπικό υψηλής ποιότητας και εξειδίκευσης.

Θα πρέπει να χαραχθεί με τη συνεργασία όλων των κομμάτων και σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς εθνική στρατηγική που θα αναπτύξει και θα προωθήσει περαιτέρω τη κλινική έρευνα στη χώρα ακολουθώντας το παράδειγμα των άλλων χωρών.

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=5NLJTcPU6_8

Leave a Reply

Your email address will not be published.