Η Μ. Αντωνίου στην έναρξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Η Μ. Αντωνίου στην έναρξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Στην εναρκτήρια εκδήλωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Καστοριά και αντικείμενο Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων

(EnergyTechnologiesandManagement), παρευρέθηκε η Μαρία Αντωνίου, η οποία απηύθυνε χαιρετισμό.

Η Μαρία Αντωνίου αφού αναφέρθηκε στην σημασία τέτοιων Προγραμμάτων όχι μόνο στην περιοχή μας αλλά και στη χώρα γενικότερα, τόνισε ότι σε ότι την αφορά από την θέση της ως Αναπληρωτής Τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, στον Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας, παρακολουθεί καθημερινά, από κοντά όλα τα ζητήματα που αφορούν το συγκεκριμένο πεδίο, συμβάλλοντας στο μέτρο των δυνατοτήτων της, στην όλη προσπάθεια, για να καταφέρουμε όλοι μαζί με οργάνωση, μεθοδικότητα και αξιοποίηση τουκατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, νακαταστήσουμε τον τομέα της Παιδείας πρωταρχικό και αποτελεσματικό μοχλό ανάπτυξης της χώρας μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.