Η Μαρία Αντωνίου σε κεντρική εκδήλωση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας στην Αθήνα

Η Μαρία Αντωνίου σε κεντρική εκδήλωση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας στην Αθήνα

Εντυπωσιακή, για μία ακόμα φορά, η επετειακή εκδήλωση που κάθε χρόνο
πραγματοποιούν από κοινού η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος και η Δ΄
Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος για τη νέα χρονιά. Πολύς ο κόσμος στην
εκδήλωση που έγινε, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, τιμώντας το έργο των
200.000 κυνηγών και των Κυνηγετικών Οργανώσεων.
Ολοι μας, καταθέσαμε την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση, στο πλούσιο διαχειριστικό
έργο και τις ποικιλόμορφες δράσεις που αναπτύσσουν οι Κυνηγετικές
Οργανώσεις για την προστασία της φύσης και της άγριας ζωής.
Τόσο ο πρόεδρος της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος Ν. Παπαδόδημας, όσο
και ο Πρόεδρος της Δ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδος Ν. Σταθόπουλος,
ενημέρωσαν και πάλι το ακροατήριο για τις φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις των
Κυνηγετικών Οργανώσεων, αλλά και για το κόστος που θα μπορούσε να υπάρξει σε
πολλά επίπεδα, αν διασαλευτεί το σημερινό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την
αειφόρο κυνηγετική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.