Η Μαρία Αντωνίου για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Η Μαρία Αντωνίου για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Μια κοινωνία μπορεί να φτάσει τόσο ψηλά και να ανεβάσει τον πολιτιστικό της δείκτη ακόμη περισσότερο, αν δίνει όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες σε  όλα τα μέλη της.

 Ειδικά σήμερα, περισσότερο ίσως από ποτέ άλλοτε, η αντιμετώπιση  του κοινωνικού αποκλεισμού των λεγόμενων ευπαθών κοινωνικά ομάδων προβάλλει ως άμεση προτεραιότητα.

 Η σημερινή ημέρα ας αποτελέσει σημείο ευαισθητοποίησης, αναφοράς και προβληματισμού για ακόμη περισσότερες δράσεις και παρεμβάσεις, απ’ όλους μας”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.