Η ΕΕ θα προστατέψει τα δικαιώματα των Βρετανών που ζουν στην Ευρώπη

Η ΕΕ θα προστατέψει τα δικαιώματα των Βρετανών που ζουν στην Ευρώπη

“Η Συμφωνία Αποχώρησης θα πρέπει να προστατεύει τα δικαιώματα υπηκόων EU27 (των 27 κρατών-μελών της ΕΕ), βρετανούς υπηκόους και τα μέλη των οικογενειών τους οι οποίοι, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας Αποχώρησης, χαίρουν τον δικαιωμάτων που αφορούν την ελεύθερη διακίνηση υπό τους νόμους της ΕΕ”, έγραψαν σε προσχέδιο με τους αρχικούς στόχους για τους διαπραγματευτές οι αξιωματούχοι της ΕΕ.

Το έγγραφο, το οποίο θα συζητηθεί με διπλωμάτες την ερχόμενη εβδομάδα, προχωρά επίσης σε λεπτομερείς εξηγήσεις για το εύρος των δικαιωμάτων που επιθυμεί να προστατέψει η ΕΕ για υπηκόους χωρών-μελών της που ζουν στη Βρετανία, αλλά εστιάζεται κυρίως στη σημασία του Brexit για τους Βρετανούς, ιδιαίτερα για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού των βρετανών συνταξιούχων που στηρίζονται σε συντάξεις και ασφαλιστική κάλυψη της ΕΕ ενώ ζουν στην Ισπανία.

Το έγγραφο επίσης αναφέρει με λεπτομέρειες ότι η διαμονή και άλλα δικαιώματα θα πρέπει να τελούν υπό προστασία για όσους Ευρωπαίους μετακομίζουν στη Βρετανία, ή αντιστρόφως, μέχρι και την επίσημη ημέρα εξόδου, και για τους ίδιους αλλά και για τις οικογένειές τους, καθώς και για δικαιώματα που θα αποκτήσουν αργότερα.

Πηγή: imerisia.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.