Ευχαριστήριο του “Κέλετρον” προς το Πρακτορείο Ααφαλειών Σιαντσή

Ευχαριστήριο του “Κέλετρον”  προς το Πρακτορείο Ααφαλειών Σιαντσή

O πρόεδρος του εθελοντικού οργανισμού «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί» και το Δ.Σ του οργανισμού μας, ευχαριστούν θερμά το ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΣΙΑΝΤΣΗ, Αθανασίου Διάκου 5, Καστοριά,  για την ανάληψη της ασφαλιστικής κάλυψης του οχήματος μεταφοράς των παιδιών του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας και του προσωπικού του οργανισμού μας.

Το «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί» ευχαριστεί θερμά το ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΣΙΑΝΤΣΗ  για την πολύτιμη στήριξη του . Ευχόμαστε στο μέλλον να αναληφθούν κι άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες, οι οποίες αποδεικνύουν έμπρακτα το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.

Ευελπιστούμε σε μελλοντικές συνεργασίες.

Σας ευχαριστούμε!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.