Ευχαριστήριο του “Κέλετρον Αγάπη για το παιδί” προς το οπωροπωλείο “Καρπός”

Ευχαριστήριο του “Κέλετρον Αγάπη για το παιδί” προς το οπωροπωλείο “Καρπός”

Το «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί» ευχαριστεί θερμά το κατάστημα – οπωροπωλείο «ΚΑΡΠΟΣ» στην Χλόη Καστοριάς του κ. ΚΥΡΚΟΤΣΟΓΛΟΥ Πέτρου, για την συνεχή προσφορά φρούτων και λαχανικών, που καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες των παιδιών του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας «Μία Ζεστή Αγκαλιά για το Παιδί».

Ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη στήριξη!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.