Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Γνωρίζουμε σε όλα τα μέλη της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς ότι το Σάββατο 27 Μαΐου 2017 και ώρα 10:30 στην  Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Άργους Ορεστικού συγκαλείται, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.) με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση:

– Οικονομικός απολογισμός – ισολογισμός του προηγούμενου Έτους (2016), προϋπολογισμός 2017.

– Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

–  Θέματα που θα προταθούν από τα μέλη της Ένωσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας την ημέρα και ώρα που έχει ορισθεί η Γενική Συνέλευση, θα συγκληθεί εκ νέου, όπως ορίζει το καταστατικό του σωματείου, άρθρο 11 παρ.4, με το ίδιο θεματολόγιο προς συζήτηση.

Η παρουσία των μελών κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου.

Τη συνέλευση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) Σχής (ΣΔΓ) Τσουκαράκης Ανέστης, ενώ μετά το πέρας της θα γίνει ενημέρωση επί των οικονομικών θεμάτων που απασχολούν το προσωπικό από  συνάδελφο του οικονομικού σώματος, και ενημέρωση για την λειτουργία και τους σκοπούς της Ένωσης, στο σύνολο των Στρατιωτικών που επιθυμούν και θα είναι παρόντες (εγγεγραμμένα και μη μέλη).

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

 

Χρήστος Μαρινέλης

Αλχίας (ΤΠΖ)

6944857472

Ο Γεν. Γραμματέας

 

Ελευθέριος Καράτσογλου

Υπλγος (ΑΔΒ)

6973279012

 

 

                   

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.