Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ) της Μαρίας Αντωνίου για Φράγμα Νεστορίου και Αρδευτικό

Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, εκτός από το Φράγμα Νεστορίου και το αντίστοιχο αρδευτικό δίκτυο εκκρεμούν σημαντικά εγγειοβελτιωτικά έργα τα οποία θα μπορούσαν να ενταχθούν στο νέο ΠΑΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) 2014-2020 και να ανοίξουν νέες δυνατότητες και προοπτικές στην αγροτική παραγωγή της περιοχής.

Το γεγονός αυτό επισημαίνει με Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ) που κατέθεσε σήμερα η Μαρία Αντωνίου προς τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η Μαρία Αντωνίου τονίζει την τεράστια σημασία του Φράγματος Νεστορίου Καστοριάς, το οποίο θεωρείται ένα από τα πλέον αποδοτικά κατασκευαζόμενα εγγειοβελτιωτικά έργα της χώρας, τις σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ανάθεση της Μελέτης του Αρδευτικού του Φράγματος αλλά και την ανάγκη για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της μελέτης του δικτύου και της κατασκευής του φράγματος από το ΠΑΑ 2014-2020.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΑΚΕ)

 

Προς: Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελο Αποστόλου

 

Θέμα: «Προτάσεις εγγειοβελτιωτικών έργων και μελετών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς ένταξη στο Μέτρο 4.3.1. ‘Υποδομές εγγείων βελτιώσεων’ του ΠΑΑ 2014-2020»

Κύριε Υπουργέ,

Η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφουδατικών Πόρων και Λιπασμάτων του Υπουργείου σας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την καταγραφή των αναγκών για εγγειοβελτιωτικά έργα σε ολόκληρη τη χώρα, και με δεδομένο ότι στο νέο ΠΑΑ 2014-2020 περιλαμβάνεται το Μέτρο 4.3.1. ‘Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων΄, έχει αποστείλει οδηγίες στις Περιφέρειες της χώρας, ώστε να πραγματοποιηθεί μια πρώτη ιεράρχηση των αναγκών κάθε Περιφέρειας σε εγγειοβελτιωτικά έργα σύμφωνα με τα κριτήρια του νέου αυτού Μέτρου.

Επίσης, ήδη με τις υπ. αρ. 1631/2-12-2015 και 4501/5-4-2016 Ερωτήσεις μου σας είχα επισημάνει την τεράστια σημασία του Φράγματος Νεστορίου Καστοριάς, το οποίο θεωρείται ένα από τα πλέον αποδοτικά κατασκευαζόμενα εγγειοβελτιωτικά έργα της χώρας, τις σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ανάθεση της Μελέτης του Αρδευτικού του Φράγματος αλλά και την ανάγκη για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της μελέτης του δικτύου και της κατασκευής του φράγματος από το ΠΑΑ 2014-2020.

Επειδή σύμφωνα με την υπ. αρ. 172/17-12-15 Απάντηση σας στην ως άνω (1631) Ερώτηση  μου παραδέχεστε το τεράστιο πρόβλημα της παντελούς έλλειψης έργων άρδευσης στην περιοχή μελέτης του Φράγματος Νεστορίου, όπου δεν έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα οποιασδήποτε μορφής εγγειοβελτιωτικό έργο, με εξαίρεση το αρδευτικό δίκτυο Κορομηλιά – Κολοκυνθού στα βορειοδυτικά σύνορα της υπό μελέτη περιοχής.

Επειδή σύμφωνα με την υπ. αρ. 504/26-4-2016 Απάντηση σας στην ως άνω (4501) Ερώτηση μου αναφέρετε ότι προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς του έργου ‘Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς στο ΠΑΑ 2014-2020 ως ανειλημμένη υποχρέωση, στα πλαίσια του οποίου έργου περιλαμβάνεται και η μελέτη του αρδευτικού δικτύου.

Επειδή στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, και ιδιαίτερα στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, εκτός από το Φράγμα Νεστορίου και το αντίστοιχο αρδευτικό δίκτυο εκκρεμούν σημαντικά εγγειοβελτιωτικά έργα τα οποία θα μπορούσαν να ενταχθούν στο νέο ΠΑΑ 2014-2020 και να ανοίξουν νέες δυνατότητες και προοπτικές στην αγροτική παραγωγή της περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρω τον Εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων Κορησού – Λιθιάς – Βασιλειάδας – Σταυροπόταμου – Μελισσότοπου – Βέργα – Βυσσινίας – Οξυάς, το αρδευτικό δίκτυο Γέρμα, το αρδευτικό δίκτυο Αμμουδάρας – Αμπελόχωρου – Βοτανιού, το αρδευτικό Πεντάβρυσου, το Φράγμα Πολυκέρασου, το Φράγμα Αγίου Αντωνίου, το Φράγμα Ασποκκλησιάς, τον εκσυγχρονισμό του αρδευτικού δικτύου Βογατσικού και τη μετατροπή του σε κλειστό, τον αναδασμό αγροκτήματος και το αρδευτικό Άργους Ορεστικού, την κατασκευή φράγματος και αρδευτικού δικτύου Ασπροκκλησιάς, το αρδευτικό φράγμα και δίκτυο Διποταμίας, την επέκταση των αρδευτικών δικτύων Πτελέας- Κρανοχωρίου, τη μελέτη και κατασκευή μικρού αρδευτικού φράγματος και δικτύου Αγίας Άννας, τη μελέτη και κατασκευή λιμνοδεξαμενής στο αγρόκτημα Κοτύλης με σκοπό την άρδευση και την πυροπροστασία του Γράμμου κ.α.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Έχει υποβάλει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο Υπουργείο σας προτάσεις για εγγειοβελτιωτικά έργα και μελέτες προς ένταξη στο Μέτρο 4.3.1. ‘Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων’ του ΠΑΑ 2014-2020; Εάν ναι, παρακαλώ όπως μου καταθέσετε τις σχετικές προτάσεις.
  2. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβείτε προκειμένου να εξασφαλίσετε τη συνέχιση των εργασιών κατασκευής του αρδευτικού φράγματος Νεστορίου Καστοριάς, οι οποίες έχουν διακοπεί εδώ και δυόμιση χρόνια;
  3. Σε άμεση σύνδεση με τα παραπάνω πότε πρόκειται να ολοκληρωθεί η ανάθεση της μελέτης του αρδευτικού δικτύου του φράγματος Νεστορίου, η οποία έχει δημοπρατηθεί ήδη από τον Ιανουάριο 2014;

 

Η Ερωτώσα Βουλευτής

     Μαρία Αντωνίου

Leave a Reply

Your email address will not be published.