Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον: Μισό δισ. ευρώ για ‘πράσινα’ σπίτια

Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον: Μισό δισ. ευρώ για ‘πράσινα’ σπίτια

Επιδότηση μέχρι και 70% (ή 17.500 ευρώ) για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης σε κατοικίες

Στην τελική ευθεία έχει μπει το πολυαναμενόμενο νέο «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον» («Εξοικονομώ ΙΙ»), το οποίο θα χρηματοδοτήσει με σχεδόν μισό δισεκατομμύριο ευρώ (292,18 εκατ. οι δημόσιοι πόροι και 208 εκατ. μέσω της συμμετοχής τραπεζών και ιδιωτών) διάφορες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης σε κατοικίες.

Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις συνεργασίας με τις 10 εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, να διαμορφωθεί ο οδηγός εφαρμογής του προγράμματος και να «στηθεί» η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι δικαιούχοι θα ξεκινήσουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο ξεκίνημα του Νοεμβρίου.

Συνοπτικά το πρόγραμμα -το οποίο υλοποιείται από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ)- θα χρηματοδοτεί παρεμβάσεις με μέγιστο ύψος προϋπολογισμού παρέμβασης τα 250 ευρώ ανά τ.μ. και τα 25.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανά αίτηση, με την επιδότηση να φτάνει ακόμη και μέχρι το 70% (17.500 ευρώ). Το επιπλέον ποσό (μέχρι τα 25.000 ευρώ) θα μπορεί να καλύπτεται είτε με ίδια συμμετοχή είτε με τραπεζικό δανεισμό, χωρίς όμως το δάνειο να είναι προαπαιτούμενο όπως ίσχυε στο «Εξοικονομώ Ι».

Σε περίπτωση, πάντως, που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να πάρει δάνειο, οι όροι θα είναι ευνοϊκοί για τον δικαιούχο. Η διάρκεια του δανείου θα είναι 4-6 χρόνια (χωρίς περίοδο χάριτος), ενώ προβλέπεται επιδότηση επιτοκίου 100%. Σε ό,τι αφορά στον δανεισμό, ο τελικός ωφελούμενος μπορεί να ζητήσει προκαταβολή σε ποσοστό 70% του αρχικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων. Οι δόσεις του δανείου θα είναι μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές και το επιτόκιο σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου.

Οι άλλες σημαντικές διαφορές του «Εξοικονομώ ΙΙ» σε σχέση με το πρώτο πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:

– Πριμοδοτούνται τα παιδιά με 5% το καθένα.

– Υπάρχουν περισσότερες εισοδηματικές κατηγορίες.

– Σε περίπτωση επιλογής του ωφελούμενου, πριμοδοτούνται και τα δύο Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (αρχικό και τελικό ΠΕΑ).

– Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία θα είναι έτοιμη σε λίγες ημέρες, ενώ θα υπάρχει και αντίστοιχο helpdesk για την υποστήριξη των αιτουμένων. Αξίζει να υπογραμμιστεί, ωστόσο, ότι δεν μπορεί να εξασφαλιστεί για κανέναν σειρά προτεραιότητας στο «Εξοικονομώ ΙΙ» πριν από την έναρξη του προγράμματος.

Πιο αναλυτικά, οι επιχορηγήσεις των ωφελουμένων με βάση την εισοδηματική κατηγορία τους και τον αριθμό των παιδιών που έχουν κλιμακώνονται ως εξής:

– Ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ, βασικό ποσοστό επιχορήγησης 60% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 70%.

– Ατομικό εισόδημα 10.000-15.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα 20.000-25.000 ευρώ, βασικό ποσοστό επιχορήγησης 50% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 70%.

– Ατομικό εισόδημα 15.000-20.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα 25.000-30.000 ευρώ, βασικό ποσοστό επιχορήγησης 40% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 70%.

– Ατομικό εισόδημα 20.000-25.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα 30.000-35.000 ευρώ, βασικό ποσοστό επιχορήγησης 35% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 70%.

– Ατομικό εισόδημα 25.000-30.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα 35.000-40.000 ευρώ, βασικό ποσοστό επιχορήγησης 30% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 50%.

– Ατομικό εισόδημα 30.000-35.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000-45.000 ευρώ, βασικό ποσοστό επιχορήγησης 20% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 50%.

Σε ό,τι αφορά στις επιλέξιμες δαπάνες, αυτές είναι οι εξής:

– Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες, όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών κ.ά.).

– Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπεριλαμβάνονται εξώπορτα κτιρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες κ.ά.).

– Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπεριλαμβάνονται αντλίες θερμότητας, αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης, λέβητες κ.ά.).

Τέλος, επιλέξιμες κατοικίες είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία, καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα, ενώ ανά κατοικία θα είναι μόνο ένας ο επιλέξιμος ωφελούμενος. Σε περίπτωση συγκυριότητας, την αίτηση κάνει ένας, ενώ οι υπόλοιποι συντάσσουν μία υπεύθυνη δήλωση όπου υποστηρίζουν ότι συναινούν με την παρέμβαση. Ολες οι εκκρεμότητες νομιμοποίησης και τακτοποίησης στο ακίνητο πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και να υπάρχει Βεβαίωση Περαίωσης.

Στην περίπτωση της πολυκατοικίας, έπειτα από συνέλευση και σύμφωνη γνώμη ορίζεται ένας εκπρόσωπος, ενώ επιλέγεται ένας κοινός χρηματοπιστωτικός οργανισμός για τη λήψη ή και την πληρωμή των δαπανών του έργου.

Οι προϋποθέσεις επιλογής

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του ενοίκου.

– Υφίσταται νόμιμα. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του κτιρίου δεν διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στη τρέχουσα κατάσταση του κτιρίου, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι το κτίριο υφίσταται νόμιμα στο σύνολό του.

– Εχει καταταχθεί βάσει του ΠΕΑ, το οποίο απαραιτήτως θα πρέπει να έχει εκδοθεί με το νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), σε κατηγορία μικρότερη ή ίση της Δ.

– Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Λόγω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων των στοιχείων κατοικίας που καταχωρίζονται στην αίτηση, είναι απαραίτητο να εμπεριέχεται ο αριθμός ηλεκτροδότησης του ακινήτου τόσο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ενοίκου όσο και στην οικεία δήλωση στοιχείων ακινήτων.

Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της πλέον πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του επικαρπωτή/κύριου προκύπτει ότι το ακίνητο δεν ήταν σε χρήση το εν λόγω φορολογικό έτος, δίνεται η δυνατότητα για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης κατοικίας να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα δικαιολογητικά ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών από το έτος, βάσει των εισοδημάτων του οποίου αξιολογείται η αίτηση.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες παρεμβάσεις

Αντικατάσταση κουφωμάτων: Η παρέμβαση αφορά κατά βάση σε θερμομονωτικά/ θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες. Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθμιση του κουφώματος (υφιστάμενο πλαίσιο και υαλοπίνακας) πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις. Επιλέξιμη, επίσης, είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτιρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος). Στην κατηγορία αυτή γίνονται αποδεκτές και συμπληρωματικές (και όχι αυτοτελείς) δαπάνες για σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (τέντες, εξώφυλλα, ρολά κ.λπ.).

Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος, συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής: Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης όταν η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. διατηρητέα κτίρια, παραδοσιακοί οικισμοί).

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης: Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:

* Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα ή/και λέβητα με καινούργιο σύστημα πετρελαίου ή φυσικού αερίου (κεντρικό ή ατομικό). Η εγκατάσταση/αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων κ.λπ.). Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου και τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα κ.λπ.).

* Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμοί αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάνα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών κ.λπ.), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης.

Αναβάθμιση με συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ): Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση ηλιακού συστήματος για την παροχή ζεστού νερού χρήσης ή/και υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις κ.λπ.), καθώς και συστήματος εξυπηρέτησης των φορτίων θέρμανσης/ψύξης που λειτουργεί με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, (π.χ. καυστήρας βιομάζας, αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα κ.λπ.) ή συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

ΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ»

292,18 εκατ. ευρώ είναι η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος, εκ των οποίων τα 248,06 εκατ. ευρώ προέρχονται από το ΕΠΑNΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία») και τα 44,12 εκατ. ευρώ από τα ΠΕΠ (Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα).

17.500 ευρώ είναι το ανώτατο ποσό επιδότησης που μπορούν να λάβουν οι δικαιούχοι για μία παρέμβαση συνολικού ύψους 25.000 ευρώ, εφόσον πληρούν τα απαραίτητα εισοδηματικά κριτήρια που θέτει ο οδηγός του προγράμματος.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

«Υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης που ξεπερνά το ένα δισ. ευρώ και εκτείνεται από τις ιδιωτικές κατοικίες, τα δημόσια και δημοτικά κτίρια και φτάνει έως τις ενεργοβόρες βιομηχανίες της χώρας» δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης.

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ

Ο ιδιοκτήτης κατοικίας που θα υπαχθεί στο πρόγραμμα ή ο εκπρόσωπος, σε περίπτωση πολυκατοικίας, θα πρέπει να έχει υλοποιήσει τις παρεμβάσεις και να επισυνάψει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα μέσα σε χρονικό διάστημα εννέα μηνών (μαζί με τη δήλωση πιστοποίησης για ολοκλήρωση του έργου) από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

Για να υπαχθεί μια πολυκατοικία στο πρόγραμμα, θα πρέπει το κτίριο να χρησιμοποιείται κυρίως ως κατοικία, ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας, κατόπιν απόφασης της γενικής συνέλευσης, να υποβάλει αίτηση, να υποβληθεί ένα ΠΕΑ για το σύνολο της πολυκατοικίας και να συμπεριληφθούν οι κοινόχρηστες παρεμβάσεις.

Πηγή: news247.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.