Ενημέρωση του Δήμου Άργους Ορεστικού για τον καθαρισμό οικοπεδικών χώρων

Ενημέρωση του Δήμου Άργους Ορεστικού  για τον καθαρισμό οικοπεδικών χώρων

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός της πόλης του Άργους Ορεστικού αλλά και των οικισμών αυτού, και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, να φροντίσουν για την απομάκρυνση όλων των τυχόν εγκαταλελειμμένων καυστών ή εύφλεκτων υλικών, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος πυρκαγιάς που μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες, αλλά και για να μη μετατρέπονται οι χώροι αυτοί σε καταφύγια τρωκτικών και ερπετών κοντά σε κατοικίες.

Επισημαίνεται ότι η παράλειψη της υποχρέωσης καθαρισμού των οικοπέδων, συνεπάγεται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published.