Ενημέρωση για τους ημιβυθιζόμενους κάδους

Ενημέρωση για τους ημιβυθιζόμενους κάδους

Δελτίο τύπου

Σας ενημερώνουμε ότι, όλοι οι ημιβυθιζόμενοι κάδοι διαθέτουν σύστημα απορρόφησης οσμών και είναι τριπλάσιοι σε χωρητικότητα από τους κοινούς κάδους, συντελώντας  στην διατήρηση της καθαριότητας του περιβάλλοντος χώρου.

Δεν επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων μπροστά από τους ημιβυθιζόμενους κάδους, γιατί παρεμποδίζονται οι εργασίες αποκομιδής των απορριμμάτων, καθώς και η σφράγιση αυτών με ταινίες.

Επίσης  οι δημότες δεν επιτρέπεται  να  τοποθετούν χάρτινες συσκευασίες στο εσωτερικό των ημιβυθιζόμενων κάδων. Παρακαλούνται να φροντίζουν για την ανακύκλωση αυτών.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό  ή αίτημα μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου. (τηλ. επικοινωνίας 2467081318)

 

Με εκτίμηση,

Μαλαματή Αντωνίου

 Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Leave a Reply

Your email address will not be published.