Ενημέρωση Δήμου Καστοριάς για τον καθαρισμό των οικοπέδων

Ενημέρωση Δήμου Καστοριάς για τον καθαρισμό των οικοπέδων

Ενόψει της θερινής περιόδου και λόγω της μεγάλης ανάπτυξης των χόρτων εφιστούμε την προσοχή των κυρίων, νομέων ή επικαρπωτών οικοπεδικών εκτάσεων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός οικισμών, για την υποχρέωσή τους να διατηρούν αυτούς τους χώρους καθαρούς από διάφορα αντικείμενα (σκουπίδια, χόρτα, κ.ά.) που χαρακτηρίζονται επικίνδυνα για πρόκληση πυρκαγιάς. Η υποχρέωση προκύπτει από τις παρακάτω διατάξεις:

Το άρθρο 24 του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Καστοριάς.

Την υπ’αριθμ. 4/2012/ΦΕΚ 1346/Β/25.4.2012 Πυροσβεστική Διάταξη.

Οι παραπάνω διατάξεις προβλέπουν σημαντικές, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, σε περίπτωση παράλειψης εκπλήρωσης της παραπάνω υποχρέωσης.

Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη τόσο για την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς όσο και για λόγους δημόσιας υγιεινής και αισθητικής.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείστε, εάν είστε ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής οικοπέδου που βρίσκεται εντός του αστικού ιστού και ως 100 μέτρων από τα όρια αυτού, να προβείτε στον έγκαιρο και τακτικό καθαρισμό αυτού.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση

Μαλαματή Αντωνίου

Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Leave a Reply

Your email address will not be published.