Εκπαιδευτικές βολές στην Καστοριά

Εκπαιδευτικές βολές στην Καστοριά

Από τις 14 έως τις 17 Νοεμβρίου οι σπουδαστές των Τμημάτων Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών και Μονίμων Λοχιών Τάξεως 2016 εκτέλεσαν εκπαιδευτικές βολές πυροβολικού στο Πεδίο Βολής Δενδροχωρίου στον Νομό Καστοριάς.

Οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να εκτελέσουν εξειδικευμένες διαδικασίες βολής και άμεση βολή μετά από κίνηση, και ήρθαν σε επαφή με τα επιχειρησιακά μέσα πυρός, τα οποία θα κληθούν να υπηρετήσουν στις Μονάδες Πυροβολικού Μάχης μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.