ΕΝΔΗΜΟ: Οι εισηγήσεις του 12ου Δημοτικού Συμβουλίου (13-07-2016)

ΕΝΔΗΜΟ: Οι εισηγήσεις του 12ου Δημοτικού Συμβουλίου (13-07-2016)

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης το θέμα που κατά την γνώμη μας ξεχωρίζει είναι η προτάσεις από του μελετητές για τις ρυθμίσεις και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την βελτίωση της κυκλοφορίας ανθρώπων και οχημάτων στη πόλη της Καστοριάς.

Να θυμίσουμε ότι και οι ΕΝ.ΔΗΜΟ. είχαμε προτείνει κάποιες ρυθμίσεις, οι οποίες μάλλον δεν ελήφθησαν υπόψιν από του μελετητές ή δεν τους κάλυπταν κατά την διεξαγωγή της μελέτης.

Έχει σημασία για τους δημότες να σταθούν στα θετικά και αρνητικά της κάθε πρότασης που υποβλήθηκε μιας και ίσως σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αλλάξει δραστικά ο τρόπος που κινούνται (πχ. περίπτωση οδού Χριστοπούλου)

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πιέστε πάνω στον τίτλο του θέματος για να προβληθεί η εισήγηση σε νέα καρτέλα. Στείλτε μας τις παρατηρήσεις σας στο endimo.kastoria@gmail.com ή αφήστε μήνυμα κάτω από αυτήν την ανάρτηση.

1. Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις

2. Συμμετοχή του Δήμου Καστοριάς στην Επιτροπή Διαχείρισης του προγράμματος CLLDLEADERτης ΑΝ.ΚΑΣ. Α.Ε. ΟΤΑ – Ορισμός εκπροσώπων.

3. Έγκριση 6ηςΤροποποίησης Προϋπολογισμού ΔήμουΚαστοριάς οικ. έτους 2016.

4. Έγκριση σύναψης Προγραμματική Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καστοριάς και Περιφ/κής Ενότητας Καστοριάς για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΒΥΣΣΙΝΙΑ ΠΡΟΣΑΓΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟ».

5. Έγκριση σύναψης Προγραμματική Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καστοριάς και Περιφ/κής Ενότητας Καστοριάς για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ. Κ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ».

6. Έγκριση σύναψης Προγραμματική Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καστοριάς και Περιφ/κής Ενότητας Καστοριάς για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ».

7. Έγκριση σύναψης Προγραμματική Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καστοριάς – Περιφ/κής Ενότητας Καστοριάς και ΥΠ.ΠΟ για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

8. Έγκριση διοργάνωσης συναυλίας της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης – Διάθεση πίστωσης.

9. Έγκριση σύναψης Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Καστοριάς και Δήμου Θεσσαλονίκης.

10. Έγκριση φιλοξενίας εκπροσώπων του Δήμου Πόγραδετς της Αλβανίας για την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας.
[Δεν έχουμε ακόμα εισήγηση]

11. Έγκριση μετάβασης Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημητρίου Στυλιάδη στην Αθήνα για συμμετοχή σε Εκπαιδευτική Ημερίδα.

12. Ορισμός Μελών για την Επιτροπή Εκτίμησης εν ζωή αξίας ζώων και ελέγχων.

13. Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας στον Δήμο Καστοριάς για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.

14. Έγκριση Α’ φάσης της μελέτης: «Μελέτη Κυκλοφοριακής Οργάνωσης-Στάθμευσης Πολεοδομικών Ενοτήτων πόλης Καστοριάς» και επιλογή προκαταρκτικής πρότασης.

15. Χωροθέτηση του νέου Κοιμητηρίου της Δ.Ε. Καστοριάς.

16. Λήψη απόφασης για κοπή ή μη δένδρου στην οδό Υπολ/γού Διάκου, περιοχή ΛΥΒ στη Δ.Κ. Καστοριάς.

17. Ορισμός Εκπροσώπου Δήμου Καστοριάς στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.

18. Ορισμός Εκπροσώπου Δήμου Καστοριάς στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε.

19. Ορισμός Εκπροσώπου Δήμου Καστοριάς στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΚΑΣ. Α.Ε.
[Δεν έχουμε ακόμα εισήγηση]

20. Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό λειτουργούσας Επιχείρησης, ως «εποχιακή ή μη».

21. Τροποποίηση της 141/16 προγενέστερης απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης».

22. Έγκριση παράτασης της σύμβασης για τη προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης.

23. Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων.

24. Έγκριση 4ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

25. Έγκριση 4ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΠΑΣΑΡΑ».

26. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

27. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών) του έργου: «Διάνοιξη – διαμόρφωση πεζοδρόμου Μεθοδίου Ανθρακίτη».

Leave a Reply

Your email address will not be published.