Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της συναπόφασης, θέτει σε δημόσια διαβούλευση, από τις 24 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου 2017, την πρόταση για το νέο της Οργανισμό και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους και τους εμπλεκόμενους φορείς, που επιθυμούν να εκφράσουν τις απόψεις τους, να συμμετάσχουν ενεργά και παραγωγικά σε έναν ουσιαστικό διάλογο για τον επανασχεδιασμό του διοικητικού μοντέλου της Περιφέρειας, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Με την πεποίθηση πως «Μαζί παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις για τον τόπο μας», η Περιφέρεια επιδιώκει την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή, με την κατάθεση προτάσεων, ιδεών και προβληματισμών που θα συνδράμουν στον οργανωτικό και λειτουργικό της ανασχεδιασμό. Οι εμπειρίες, οι γνώσεις και οι ικανότητες όλων των εμπλεκομένων μερών (εργαζομένων, πολιτών και φορέων) έχουν τη δυναμική να βοηθήσουν καθοριστικά στη λήψη καλύτερων αποφάσεων, ώστε η Περιφέρεια να ανταποκριθεί με επιτυχία στον αναπτυξιακό της ρόλο, με γνώμονα πάντα τις ανάγκες και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στο διαδικτυακό χώρο της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης (http://opengov.pdm.gov.gr/cons/?p=447) και, αφού συμβουλευθούν το σχετικό υλικό, να υποβάλουν τα σχόλια και τις προτάσεις τους.

Εναλλακτικά, μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στις παρακάτω διευθύνσεις, σημειώνοντας την αντίστοιχη ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ στην οποία αναφέρονται:

• ταχυδρομικά:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Περιοχή ΖΕΠ

50 100 Κοζάνη ή

• ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας το αρχείο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπευθύνων διαβούλευσης.

Αθανασία Λακκίτα a.lakkita@pdm.gov.gr

2461052729

Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος th.theodoropoulos@pdm.gov.gr

2461052728

kozan.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.