Δήμος Καστοριάς: 15η Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμος Καστοριάς: 15η Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

1 Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια).
2 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση κατακόρυφων μέσων σήμανσης για ρύθμιση κυκλοφορίας σε δημοτικές οδούς της Τ.Κ. Σιδηροχωρίου.
3 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη μέτρων προστασίας (κοπή ή μη δένδρων) σε Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Καστοριάς.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δαμιανού Χρήστος

Leave a Reply

Your email address will not be published.