Δήμος Καστοριάς: Ανακοίνωση για κατανεμηθείσα έκταση βοσκήσιμης γαίας 2017

Δήμος Καστοριάς: Ανακοίνωση για κατανεμηθείσα έκταση βοσκήσιμης γαίας 2017

Καλούνται όλοι οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση βοσκότοπου στην περιφέρεια του Δήμου Καστοριάς να προσέλθουν στο γραφείο Κτηνοτροφίας & Αλιείας του Δήμου Καστοριάς στη Μεσοποταμία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να λάβουν γνώση και να υπογράψουν το έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας για το έτος 2017.

Οι κτηνοτρόφοι οφείλουν πριν από την υπογραφή της σύμβασης να ενημερωθούν από το γραφείο Κτηνοτροφίας & Αλιείας του Δήμου Καστοριάς (τηλ.2467351410) σε ποιο Δήμο του νομού, τους είχε δοθεί για το έτος 2017 δικαίωμα χρήσης βοσκής δημοσίων επιλέξιμων βοσκήσιμων εκτάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, προσερχόμενοι στο γραφείο κτηνοτροφίας, να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητας.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 της αριθ.1032/70098 (ΦΕΚ 2390/14-07-2017) απόφασης: «Οι οφειλές που προκύπτουν από την κατανομή του έτους 2016 καθώς και την κατανομή του έτους 2017 ύστερα από ενσωμάτωση τυχόν διορθώσεων σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 3 και 4, καταβάλλονται μέχρι το τέλος του 2017. ΜΗ καταβολή της βεβαιωμένης οφειλής των ετών 2016 και 2017, συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας με απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Χωροταξικής Ορθότητας για το έτος 2018.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται μέχρι 31/12/2017 στο γραφείο Κτηνοτροφίας του Δήμου Καστοριάς στη Μεσοποταμία και συγκεκριμένα τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή (λόγω λειτουργίας του υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς) προκειμένου να παραλάβουν το συμφωνητικό μίσθωσης και στη συνέχεια να καταθέσουν την απόδειξη πληρωμής.

Leave a Reply

Your email address will not be published.