Δήμος Άργους: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση-θέματα συνεδρίασης

Δήμος Άργους: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση-θέματα συνεδρίασης

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, και ώρα 19:30 σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με αριθμό μελέτης 16/2015 και τίτλο «Αποκατάσταση πεζοδρομίων-κρασπέδων καθώς και φρεατίων ομβρίων οικισμού Ασπροκκλησιάς». Εισηγητής: κος Αναστάσιος Ξανθόπουλος

2 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με αριθμό μελέτης 2/2016 και τίτλο «Δημοτική οδοποιία Δήμου Άργους Ορεστικού». Εισηγητής: κος Αναστάσιος Ξανθόπουλος

3 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με αριθμό μελέτης 3/2016 και τίτλο «Αποκατάσταση τομών ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε Άργους Ορεστικού». Εισηγητής: κος Αναστάσιος Ξανθόπουλος

4 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με αριθμό μελέτης 4/2016 και τίτλο «Αποκατάσταση τομών ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε Ίωνα Δραγούμη» Εισηγητής: κος Αναστάσιος Ξανθόπουλος

5 Καταβολή αποζημίωσης σε χρήμα από τον Δήμο Άργους Ορεστικού εδαφικών τμημάτων και επικείμενων θιγόμενων από την ρυμοτομία στα Ο.Τ. 23β & 23γ στην Δ.Κ. Άργους Ορεστικού στην οδό Ακριτών για την πλήρη διάνοιξη της. Εισηγητής: κος Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης

6 Έγκριση αγοράς από τον Δήμο εδαφικής έκτασης 161,91τ.μ. στο Ο.Τ. γ 118 στην Δ.Κ. Άργους Ορεστικού για τη διεύρυνση του αύλειου χώρου του 1ου νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού. Εισηγητής: κος Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης

7 Υποβολή πρότασης για την ένταξη της πράξης με τίτλο «Έργα προσαγωγής και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Άργους Ορεστικού» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 35 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014- 2020. Εισηγητής: κος Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης

8 Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρου πηγών Αρμενοχωρίου και διαμόρφωση διαδρομής από τη δημοτική οδό Άργους Ορεστικού – Μανιάκων έως τις πήγες Αρμενοχωρίου». Εισηγητής: κος Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης

9 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και επισκευής οχημάτων. Εισηγητής: κος Ζέζος Τιμολέων

10 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών (ΕΚΠΟΤΑ) (για συνεχιζόμενες προμήθειες με τον προηγούμενο νόμο ΕΚΠΟΤΑ). Εισηγητής: κος Τατσίδης Φώτιος

11 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2017. Εισηγητής: κος Αναστάσιος Ξανθόπουλος

12 Επιβολή προστίμων. Εισηγητής: κος Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης

13 Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παιδείας, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Άργους Ορεστικού σχετικά με την 1η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Εισηγητής: κος Ιωαννίδης Δημήτριος

14 Αίτημα δημότη (Πετσάλνικου Ευαγγελία). Εισηγητής: κος Τατσίδης Φώτιος

15 Αίτημα δημότη (Χουσμεκερίδης Ευστάθιος). Εισηγητής: κος Ζέζος Τιμολέων

16 Μεταβίβαση άδειας παραγωγού – πωλητή λαϊκών αγορών. Εισηγητής: κος Καράτζιος Αλέξανδρος

17 Καθορισμός αμοιβής νομικών. Εισηγητής: κος Τατσίδης Φώτιος

18 Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με χρήση του Πολιτιστικού Κέντρου Άργους Ορεστικού. Εισηγήτρια: κα Μπελονάκη Αφροδίτη

19 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου χωρίς προηγούμενη έγκριση ΔΣ, εκ νέου μετακίνησης του και καθορισμός της αποζημίωσής του. Εισηγητής: κος Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης

Παρακαλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Κοινοτήτων να προσέρχονται στο Δημοτικό κατάστημα και να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα από το φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπηρεσίες του Δήμου.

Leave a Reply

Your email address will not be published.