Δήμος Άργους Ορεστικού: Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμος Άργους Ορεστικού: Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017 και ώρα 20:30 στο Δημαρχείο του Δήμου, με
αντικείμενο τη λήψη απόφασης στα θέματα της ακόλουθης Ημερήσιας Διάταξης:

Α/Α ΘΕΜΑ
1
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση οδού Νόστιμο – Αγ. Ηλίας –
Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.
2
Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική οδοποιία περιοχής Βράχου-
Πετροπουλακίου»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.
3
Αποδοχή απόφασης ένταξης, έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης και καθορισμός συστήματος
δημοπράτησης του έργου: «Συμπληρωματικά έργα παράπλευρων αγωγών αποσυμφόρησης
ομβρίων – αντιπλημμυρικής προστασίας πόλης Άργους Ορεστικού» το οποίο αποτελεί το Υποέργο
4 της πράξης: «Αποσυμφόρηση ομβρίων υδάτων – αντιπλημμυρική προστασία πόλης Άργους
Ορεστικού».
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.
4
Απόφαση συμπαράστασης για τον επαναπατρισμό του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.
5
Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχων χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. και εκ
νέου μετακίνησης και καθορισμός της αποζημίωσής τους.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.
6
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του
Δήμου κατά το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου 2017.
Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.
7
Κατ’ αρχήν απόφαση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Βογατσικού
Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.
8
Αίτηση του δημότη κ. Αθανάσιου Τσαγγόπουλου.
Εισηγητής: κ Φώτιος Τατσίδης.
9
Αίτηση της εταιρείας Victus Networks Α.Ε.
Εισηγητής: κ Φώτιος Τατσίδης.
10
Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη διάρκεια για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας Τεχνικών Έργων του Δήμου.
Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Καράτζιος.
11
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στους φορείς που συμμετέχουν στην εφαρμογή του θεσμού της
παροχής κοινωφελούς εργασίας.
Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Καράτζιος.
12
Αίτηση του δημότη κ. Αιμίλιου Κύρου.
Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Καράτζιος.
13
Παραχώρηση κατά χρήση χώρου για τη διενέργεια εκδήλωσης.
Εισηγήτρια: κα Αφροδίτη Μπελονάκη.
14
Ορισμός μελών για την επιτροπή εκτίμησης αγοραίας αξίας ζώων και ελέγχων.
Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Ανδρόνικος.
15
Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παιδείας, Αθλητισμού,
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου σχετικά με την 3η τροποποίηση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ιωαννίδης.
16
Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου σχετικά με
την 1
η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής: κ. Ανδρέας Βιτούλας.
17
Ψήφιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των σφαγείων Άργους Ορεστικού.
Εισηγητής: κ. Ανδρέας Βιτούλας.
18
Αποδοχή παραίτησης του Αντιπροέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου.
Εισηγητής: κ. Ανδρέας Βιτούλας
19
Εκλογή Αντιπροέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου.
Εισηγητής: κ. Ανδρέας Βιτούλας

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων μπορούν
να προσέρχονται στο δημοτικό κατάστημα και να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα από
τον φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αναστάσιος Ξανθόπουλος

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.