Δήμος Άργους Ορεστικού: Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 19/12

Δήμος Άργους Ορεστικού: Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 19/12

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 19  Δεκεμβρίου 2017, και ώρα 15:00 στο Δημαρχείο του Δήμου, με αντικείμενο τη λήψη απόφασης στα θέματα της ακόλουθης Ημερήσιας Διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑ

1

Έγκριση επικαιροποιημένων μελετών και υποβολή πρότασης  για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αίθουσα γυμναστικής 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 , στο πλαίσιο της   πρόσκλησης 49.

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

 

2

Άδεια υδροληψίας από θέση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου.

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

 

3

Έγκριση  μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχων χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. και  εκ νέου μετακίνησης τους.

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

 

4

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών –υπηρεσιών.

Εισηγητής κ. Φώτιος Τατσίδης.

 

5

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 194/2017 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά τον καθορισμό θέσεων απασχόλησης πρακτικής άσκησης μαθητείας (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΙΕΚ).

Εισηγητής κ. Αλέξανδρος Καράτζιος.

 

6

Αίτηση της κας Αθηνάς Δασκαλάκη σχετικά με την τοποθέτηση μεταλλικών μπαρών πλησίον οικίας.

Εισηγητής κ. Αλέξανδρος Καράτζιος.

 

7

Τροποποίηση του άρθρου 19 του Κανονισμού Καθαριότητας και Διαχείρισης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.

Εισηγητής κ. Αλέξανδρος Καράτζιος.

 

8

Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία  Οργανισμός Παιδείας, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης  του Δήμου Άργους Ορεστικού που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018  του Ν.Π.Δ.Δ.

Εισηγητής κ. Δημήτριος Ιωαννίδης

 

9

Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία  Οργανισμός Παιδείας, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης  του Δήμου Άργους Ορεστικού που αφορά την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης –Στοχοθεσία οικ. έτους 2018  του Ν.Π.Δ.Δ.

Εισηγητής κ. Δημήτριος Ιωαννίδης

 

10

Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου που αφορά την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής κ. Ανδρέας Βιτούλας.

 

11

Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου που αφορά την  κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 της επιχείρησης.

Εισηγητής κ. Ανδρέας Βιτούλας.

 

12

Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου που αφορά το ετήσιο πρόγραμμα δράσης οικ. έτους 2018 της επιχείρησης.

Εισηγητής κ. Ανδρέας Βιτούλας.

 

 

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων μπορούν  να προσέρχονται στο δημοτικό κατάστημα και να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αναστάσιος Ξανθόπουλος

Leave a Reply

Your email address will not be published.