Δήμος Άργους Ορεστικού: Θέματα συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου

Δήμος Άργους Ορεστικού: Θέματα συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017, και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο του Δήμου, με αντικείμενο τη λήψη απόφασης στα θέματα της ακόλουθης Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

Α/Α

ΘΕΜΑ

1

Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή διαδρομών – κάγκελων ασφαλείας –διαμορφώσεις πρανών στο Κατασκηνωτικό Κέντρο Βογατσικού».

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

2

Αποδοχή απόφασης ένταξης και καθορισμός συστήματος δημοπράτησης των δυο υποέργων της πράξης: «Έργα προσαγωγής και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Άργους Ορεστικού».

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

3

Αποδοχή απόφασης ένταξης και καθορισμός συστήματος δημοπράτησης των τριών υποέργων της πράξης: «Επέκταση – αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης οικισμών Δήμου Άργους Ορεστικού».

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

4

Αποδοχή απόφασης ένταξης και καθορισμός συστήματος δημοπράτησης του έργου: «Εσωτερικό υδραγωγείο πόλης Άργους Ορεστικού» – (υποέργου 1 της Πράξης: «Εσωτερικό υδραγωγείο πόλης Άργους Ορεστικού»).

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

5

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην έκτακτη γενική συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ  της Τετάρτης, 04-12-2017.

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

6

Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ.

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

7

Έγκριση της  9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  έτους 2017.

Εισηγητής κ. Φώτιος Τατσίδης.

8

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών –υπηρεσιών.

Εισηγητής κ. Φώτιος Τατσίδης.

9

Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών.

Εισηγητής κ. Φώτιος Τατσίδης.

10

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

Εισηγητής κ. Φώτιος Τατσίδης.

11

Καθορισμός αμοιβής νομικών.

Εισηγητής κ. Φώτιος Τατσίδης.

12

Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας νεκροταφείων.

Εισηγητής κ. Αλέξανδρος Καράτζιος.

13

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2018-2019.

Εισηγήτρια κα Αφροδίτη Μπελονάκη.

14

Έγκριση παραχώρησης – εκμίσθωσης  χώρων.

Εισηγήτρια κα Αφροδίτη Μπελονάκη.

15

Αντικατάσταση μέλους (εκπρόσωπος μαθητών) του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Άργους Ορεστικού Νομού Καστοριάς.

Εισηγήτρια κα Αφροδίτη Μπελονάκη.

16

Έγκριση υπογραφής διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.

Εισηγήτρια κα Αφροδίτη Μπελονάκη.

17

Έγκριση της υπ’ αριθ. 55/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Π.Δ. «Οργανισμός Παιδείας, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού αριθ. 4 , οικ. έτους 2017».

Εισηγητής κ. Δημήτριος Ιωαννίδης

18

Έγκριση της υπ’ αριθ. 34/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους Ορεστικού με θέμα: «Αίτημα προς τον Δήμο για συμπληρωματική επιχορήγηση της επιχείρησης.»

Εισηγητής κ. Ανδρέας Βιτούλας.

 

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων μπορούν  να προσέρχονται στο δημοτικό κατάστημα και να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αναστάσιος Ξανθόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

  1. Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου
  2. Οι κυρίες και οι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
  3. Οι κυρίες και οι κύριοι Προέδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και  ο κύριος Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας.
  4. Οι κυρίες και οι κύριοι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων

ΕΣΩΤ. ΚΟΙΝ: α) Γραφείο Δημάρχου, β) Προϊσταμένους της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΚΟΙΝ: α) Μ.Μ.Ε, β) ΤΕΕ.

 

― Η συνεδρίαση είναι δημόσια.

Leave a Reply

Your email address will not be published.